De gener a juny del 2014 ja s'han fet més visites que durant el 2013
El programa Teleúlceres és una consulta virtual per a pacients amb ferides cròniques, normalment gent gran, persones enllitades o amb dificultats de mobilitat, que en molts casos també presenten altres patologies.
 
Aquest servei dóna resposta a les dificultats en la cura i evolució de les úlceres i ferides que no cicatritzen, i així els pacients són atesos de forma ràpida i eficient des del seu mateix centre d’atenció primària i fins i tot al domicili propi. El programa també permet coordinar l’atenció entre els serveis d’atenció primària i d’atenció hospitalària especialitzada.
 
Aquest projecte s’insereix en la línia 3 d’actuació del Pla de salut 2011-2015 per millorar la resolució en els àmbits de relació més freqüent entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, afavorint models d’atenció presencial i no presencial i incorporant les noves tecnologies d’informació i comunicació.
 
Durant els primers sis mesos d’aquest any 2014, un total 44 persones han estat ateses en el marc del programa Teleúlceres, que implementen la Fundació Althaia i l’Institut Català de la Salut (ICS). L’objectiu és donar un servei àgil i de qualitat als usuaris amb ferides cròniques. En només mig any s’han atès més del doble de persones que l’any passat.
 
Les poblacions amb més persones usuàries d’aquest programa han estat Manresa amb un 32% de les consultes, Cardona amb un 29% i també destaquen el 18% de consultes que s’han fet des del Berguedà. L’edat mitjana dels usuaris és de 78 anys i majoritàriament són dones.
 
El tipus d’úlceres més habituals són l’úlcera venosa crònica amb un 57% dels casos, les úlceres per pressió (11%), les lesions de peu diabètic (11%) i les lesions d’etiologia arterial/isquèmica (11%).
 
Aquest programa també ha despertat l’interès del món científic. En aquest sentit, la prestigiosa revista Annals de Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears ha demanat un article per a l’edició de finals d’aquest any.
 
Quatre infermeres d’Althaia i quatre més de l’ICS formen una comissió de treball que es reuneix periòdicament per fer seguiment del projecte i debatre aspectes tant de caràcter assistencial com organitzatius.
 
Un projecte emmarcat en el Pla de salut
 
El Pla de salut 2011-2015 és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Aquest document estratègic articula la reforma del sistema sanitari català sobre tres eixos d’acció que donen resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.