El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia han signat aquest matí un conveni de col·laboració per a la posada en marxa d’un servei de torn d’ofici específic per a persones grans i vulnerables, dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei d’assistència jurídica gratuïta. L’Acord estableix les bases per a la prestació d’un servei d’assistència jurídica destinat a persones majors de 65 anys que es trobin en situacions de vulnerabilitat i que precisin d’actuacions lletrades per a la defensa dels seus interessos.
 
L’objectiu de l’Acord signat aquest matí per les dues institucions és procurar la defensa dels drets de les persones grans que es troben en situacions de vulnerabilitat, arran de la constatació dels abusos econòmics, enganys i maltractaments físics i/o psíquics que s’estan produint en aquest sector de la població, ja sigui per part dels seus familiars, cuidadors, empreses de serveis o altres persones.
 
La posada en marxa d’aquest servei suposarà una major especialització per part dels lletrats que atenguin els casos relacionats amb les persones grans i, alhora, una major sensibilització envers aquest sector de la població. Les actuacions d’assistència que es puguin dur a terme en el marc d’aquest servei seran supervisades pels advocats adscrits al torn d’ofici específic per a persones grans que es crearà en els catorze col·legis d’advocats de Catalunya. El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia acordaran un protocol d’actuació que regirà la designació del lletrat d’ofici i els criteris per dur a terme les actuacions necessàries en cada cas.
 
 
 
 
.
El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, ha explicat que aquesta iniciativa neix arran de les greus situacions de vulnerabilitat en què es troben molts ancians, detectades pels serveis d’orientació jurídica dels diferents col·legis d’advocats, situacions que han aflorat en els darrers temps sobretot a conseqüència de la crisi. “Igual que en el seu moment vam decidir crear un servei específic d’estrangeria, d’atenció a menors o a persones víctimes de violència de gènere, ara hem cregut convenient establir aquest servei exclusiu per a persones grans”, ha explicat Sàmper.
 
Per la seva banda, el conseller de Justícia, Germà Gordó, ha ressaltat que "la col·laboració entre el Govern català i els operadors jurídics és una eina essencial per detectar necessitats socials i per aportar solucions conjuntes com aquesta de forma ràpida i efectiva".
 
Germà Gordó ha afirmat durant la signatura del nou servei que "per fer una política social humanista s’ha d’escoltar la societat i posar-se al seu costat quan ho necessita".
 
El servei de torn d’ofici específic per a persones grans vulnerables serà pioner a l’Estat espanyol. El Consell impulsarà programes de formació específica per a lletrats interessats a adscriure’s a aquest torn, per tal de millorar la qualitat del servei i atendre les problemàtiques que afecten la gent gran en els diferents àmbits jurisdiccionals.

2  

Imatges

Foto de l'acte

Foto de l'acte 1951

Foto de l'acte II

Foto de l'acte II 1700