Salut

El Govern acorda accions per identificar els diversos factors de les polítiques públiques que determinen l'estat de salut de la població

query_builder   14 octubre 2014 14:57

event_note Nota de premsa

El Govern acorda accions per identificar els diversos factors de les polítiques públiques que determinen l'estat de salut de la població

  • La salut de les persones és determinada per una sèrie de factors com els biològics, i els estils de vida i el 80% d’aquests factors es troben fora del sistema sanitari
  • El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) prioritza les actuacions per disminuir les desigualtats en salut
  • El Pla de salut 2011-2015 és el marc de referència de totes les polítiques per aconseguir més salut i millor qualitat de vida de la població
El Govern ha acordat una sèrie d’actuacions per a la identificació, el seguiment i l’abordatge dels diversos factors de les polítiques públiques que determinen la salut de la població. A proposta del Departament de Salut, el Govern ha aprovat:
 
1.    Prendre coneixement de l’informe de l’Observatori sobre els efectes de la crisi econòmica en la salut de la població presentat el 9 d’octubre de 2014, sota el títol “Determinants socials i econòmics de la salut, efectes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya”.
 
2.    Encomanar a l’Observatori sobre els efectes de la crisis econòmica en la salut de la població continuar la monitorització dels indicadors necessaris per poder conèixer l’evolució de la salut i dels seus determinants, posant una atenció important en la població més vulnerable.
 
3.    Impulsar l’acció interdepartamental i amb el món local, en el marc del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) i desenvolupar eines, com el “test salut”, per a identificar i avaluar l’impacte en l’estat de la salut de la població de les polítiques públiques responsabilitat del Govern, i dissenyar estratègies  per a  l’abordatge dels determinants de salut.
 
La prioritat és reduir les desigualtats en salut
 
En la primera fase de desplegament del PINSAP s’han prioritzat les actuacions per disminuir les desigualtats en salut que tenen el seu origen principalment en els determinants de salut. La necessitat de conèixer l’impacte de la crisi econòmica sobre la salut de la població i especialment sobre les desigualtats en salut, va portar a la constitució de l’Observatori sobre els efectes de la crisi econòmica en la salut de la població en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. El primer informe d’aquest Observatori es va presentar el 9 d’octubre de 2014, sota el títol Determinants socials i econòmics de la salut, efectes de la crisis econòmica en la salut de la població de Catalunya (més informació a gencat.cat/salut).
 
La salut de les persones és determinada per una sèrie de factors com els biològics, els estils de vida i els serveis d’atenció sanitària, però també les xarxes socials i comunitàries, les condicions de vida (l’educació, treball, l’habitatge...) i factors lligats al context general (socioeconòmic, cultural i d’entorn). Independentment del nivell d’ingressos dels països, la salut i la malaltia tenen una dimensió social que vincula la situació socioeconòmica a l’estat de salut. El 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari. De fet, els estudis assenyalen que els serveis sanitaris només contribueixen potencialment un 11% en la reducció de la mortalitat.
 
Salut en totes les polítiques
 
El Govern de la Generalitat ja va aprovar el 18 de febrer de 2014 el PINSAP, que recull les línies d’actuació transversals i interdisciplinàries per a l’abordatge dels problemes de salut a través de la coordinació de les accions que incideixen en la salut de la població i que són competència dels diversos departaments. En la primera fase de desplegament del PINSAP s’han prioritzat les actuacions per disminuir les desigualtats en salut que tenen el seu origen principalment en els determinants de la salut.
 
L’elaboració i la implementació del PINSAP s’inclou al Pla de salut 2011-2105, el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Aquest document estratègic articula la reforma del sistema sanitari català sobre tres eixos d’acció que donen resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.
undefined
undefined
undefined
undefined