El Govern destinarà més de 750 milions d'euros fins el 2016 a implementar el Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut

El Govern destinarà més de 750 milions d'euros fins el 2016 a implementar el Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut

query_builder   14 octubre 2014 16:26

event_note Nota de premsa

El Govern destinarà més de 750 milions d'euros fins el 2016 a implementar el Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut

D’aquesta quantitat, 205 milions ja s’ha invertit aquest any
 
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha comparegut aquesta tarda a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament
La consellera Munté a la Comissió de Polítiques de Joventut
El Govern destinarà més de 750 milions d’euros fins el 2016 per desplegar les mesures recollides al Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut aprovat el darrer trimestre de l’any passat. Aquesta xifra l’ha avançat la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, que avui ha comparegut davant la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament per informar sobre el grau d’acompliment de la resolució 301/X aprovada al ple monogràfic sobre joventut celebrat el juliol de 2013.
 
Aquesta resolució incorporava 343 mesures que afecten a tots els àmbits: educació, trajectòria laboral, emancipació domiciliar, vida saludable, participació, accés a la cultura i cohesió social i territorial, entre d’altres. En la seva intervenció, la consellera de Benestar Social i Família ha destacat que “bona part de les mesures que contemplava la resolució s’han incorporat al Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut; horitzó 2016, aprovat el setembre passat”.
 
La consellera, a més, ha quantificat el pressupost d’aplicació de totes aquestes mesures en més de 750 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 600 milions els aportarà el Govern amb fons propis i la resta procedirà de fons europeus que serviran per implementar els dos grans programes de joventut impulsats per la Unió Europea: la Garantia Juvenil (més de 160 milions d’euros fins el 2016 en polítiques de millora de l’ocupabilitat juvenil) i l’Erasmus + (prop de 3,5 milions d’euros per promoure la mobilitat educativa, formativa i associativa dels i les joves catalans).
La consellera Munté ha destacat que tot aquest pressupost per desplegar el Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut: horitzó 2016 “demostra l’aposta del Govern per la Joventut ja que concretem els objectius, les mesures i accions que duran a terme tots els departaments de la Generalitat per tal de promoure l’emancipació i la millora de la vida dels joves”.
 
La consellera també ha destacat que del total de la inversió, 205 milions ja s’han invertit aquest any. Per àmbits d’actuació, aquesta quantitat es distribueix de la següent manera: ocupació (86,5 milions d’euros); cohesió i model social (69,1 milions); emancipació domiciliar (16,5 milions); educació (11,3 milions); promoció de la vida saludable (9,5 milions); cultura (3,5 milions); i participació (2,3 milions).
 
Educació: prioritat, reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur
 
En la seva intervenció davant la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament, la consellera de benestar Social i Família ha desgranat les actuacions que, en compliment de la resolució 301/X, el Govern ha anat desenvolupant i incorporant al Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut: horitzó 2016.
 
En l’àmbit educatiu, Munté ha enumerat una cinquantena d’actuacions que segons ha remarcat s’orienten a “reduir el fracàs escolar, l’abandonament prematur i l’efecte de les desigualtats socials i territorials dins del sistema educatiu, desenvolupar una oferta formativa de qualitat i vetllar per una educació en el lleure de qualitat i accessible a tothom”.
 
En aquest sentit, Munté ha remarcat l’impuls de la formació professional i la posada en marxa de programes de segona oportunitat. La consellera també ha destacat els nous instruments que s’han posat en marxa per atendre la diversitat de l’alumnat.
 
El Pla d’Actuació de Polítiques de Joventut 2016 també posa un èmfasi especial en la mobilitat internacional en l’àmbit educatiu, especialment pel que fa a l’ensenyament superior. La consellera ha esmentat que el Govern garanteix “l’acompanyament a la migració i la mobilitat internacional, mitjançant programes informatius sobre els països de destí i mitjançant programes específics de suport, com Erasmus+, Eurodissea o Leonardo da Vinci”.
 
Munté també ha destacat les actuacions “de suport als casals catalans i a les delegacions del Govern a l’exterior per garantir l’assistència al joves residents a l’estranger així com l’impuls de mesures per al retorn i per a l’atracció de talent”.
 
La Garantia Juvenil, proposta destacada en matèria de treball i ocupació
 
En l’àmbit del l’accés al mercat laboral i les polítiques d’ocupació, la consellera ha centrat la seva intervenció en el programa de Garantia Juvenil, “una de les mesures més ambicioses que s’estan plantejant en matèria de foment de l’ocupació i de millora de l’ocupabilitat juvenil”.
 
La Garantia Juvenil és una iniciativa impulsada des de la Comissió Europea per  garantir que tots els i les joves de 16 a 24 anys a l’atur –o que intenten accedir per primera vegada al mercat laboral–, tinguin accés a una oferta de feina, de pràctiques, de formació o bé a l’acompanyament per desenvolupar una idea de negoci. La Generalitat ha començat a implementar aquest programa el mes de setembre i fins el 2020 es destinarà entre fons propis i d’altres provinents d’Europa uns 240 milions d’euros que beneficiaran al voltant de 300.000 joves catalans.
 
A banda de la Garantia Juvenil, la consellera Munté també ha recordat que el Govern desenvolupa “altres programes de lluita contra l’atur i de millora de les condicions laborals, en aquests cas adreçats a joves majors de 25 anys, com per exemple el Pla Inserjoves per a aturats amb estudis secundaris o de batxillerat i, prioritàriament, amb experiència professional prèvia”.
 
Tot plegat, segons la consellera de Benestar Social i Família, encaminat a aconseguir “millorar l’ocupabilitat dels joves per ampliar les seves oportunitats d’accés al treball, impulsar projectes d’emprenedoria jove i emprenedoria social i fomentar la contractació atenent les necessitats específiques existents en el col·lectiu juvenil”.
 
En aquest àmbit de l’ocupació, la consellera Munté ha destacat que “el Govern aposta no només per la reducció de l’atur, sinó també, per a què l’actual situació no repercuteixi en un empitjorament de les condicions laborals dels i de les joves. La nostra prioritat és combatre l’atur, però amb això no n’hi ha prou i també treballem per combatre la precarietat”.
 
Dret a l’habitatge i emancipació juvenil
 
En la seva intervenció, Neus Munté també s’ha estès en les polítiques per garantir el dret a l’habitatge i, per extensió, l’emancipació dels joves. En aquest sentit, la consellera ha garantit el compromís del Govern per “impulsar i facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, vetllar per l’accés al manteniment de l’habitatge i evitar-ne la pèrdua i impulsar el desenvolupament de nous models d’accés a l’habitatge”.
 
Neus Munté ha destacat “les actuacions impulsades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que es concreten en diverses línies d’ajuts per al pagament del lloguer, d’especial urgència, pels usuaris del parc públic d’habitatge de la Generalitat o d’inclusió, entre d’altres”.
 
La consellera de Benestar Social i Família ha valorat que les mesures impulsades pel Govern en aquest àmbit tenen un caràcter marcadament social ja que “tenen com a objectiu evitar la pèrdua de l’habitatge, facilitar l’accés en condicions accessibles i incentivar l’entrada d’habitatges desocupats al mercat”. La consellera Munté també ha destacat l’esforç de la Generalitat –amb una inversió de 110 milions d’euros en dos anys- “davant la pràctica inexistència de fons estatals per a polítiques d’habitatge”.
 
Les polítiques d’emancipació juvenil també es complementen amb “el desplegament de la xarxa nacional d’emancipació, que ara mateix disposa de 32 Oficines Joves i prop de 300 punts d’informació juvenil”.
 
Mesures transversals i món rural
 
En la seva intervenció davant la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament, la consellera de Benestar Social i Família també s’hi ha referit a les mesures de caràcter transversal i de suport als joves en el món rural incloses al Pla Actuació de Polítiques de Joventut 2016.
 
Entre les primeres, Munté ha assenyalat el suport tècnic i econòmic que ofereix el Govern als ens locals i als professionals que treballen en l’àmbit de la joventut així com les actuacions adreçades a l’anàlisi de la situació del col·lectiu juvenil i a l’avaluació de resultats dels programes, els serveis i les polítiques adreçades a les persones joves. Aquests ajuts s’articulen a través de dues línies d’ajuts de la Direcció General de Joventut i dels contractes programa amb el món local.
 
Pel que fa a les actuacions desenvolupades en el món rural, la consellera de Benestar Social i Família ha assegurat que “el Govern treballa des de fa temps per mantenir una estructura territorial i productiva sostenible. Entre les nostres prioritats hi ha la d’incentivar i facilitar el retorn i la inserció laboral dels i les joves al medi rural”.
 
Finalment, la consellera també ha enumerat algunes actuacions en el terreny de la promoció de la vida saludable “per prevenir, atendre i disminuir les conductes de risc”, en l’àmbit de la participació per “promoure l’associacionisme i facilitar canals i eines per a l’organització dels joves”, la cultura “per augmentar l’accés i el consum cultural, potenciar la creació artística i la producció cultural i impulsar la llengua catalana i el patrimoni cultural, social, històric i natural com a eines de dinamització, cohesió i inclusió social” i la cohesió i el model social per “promoure la igualtat d’oportunitats, l’eliminació de desigualtats i la inclusió social i prevenir, atendre i eradicar les violències que afecten als joves”.

1  

Fitxers adjunts

La consellera Munté a la Comissió de Polítiques de Joventut

La consellera Munté a la Comissió de Polítiques de Joventut
JPG | 2161

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined