La Comissió de seguiment del PDU del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou concerta amb el territori l'abast del pla

La Comissió de seguiment del PDU del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou concerta amb el territori l'abast del pla

query_builder   14 octubre 2014 18:46

event_note Nota de premsa

La Comissió de seguiment del PDU del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou concerta amb el territori l'abast del pla

  • En la reunió s’ha definit l’instrument, el calendari i les primeres magnituds del projecte amb l’objectiu que el Pla Director Urbanístic s’aprovi definitivament al llarg del juliol vinent
  • La Generalitat ha informat del calendari del projecte als inversors interessats amb la finalitat que una vegada enllestida la tramitació urbanística i ambiental puguin començar ja les obres del complex
La Comissió de seguiment del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou ha concertat avui les principals actuacions que s’hauran de desenvolupar en els propers mesos per permetre la seva aprovació definitiva al llarg del juliol vinent. Aquestes actuacions inclouen el calendari i les primeres magnituds del projecte. La reunió, celebrada aquesta tarda, ha estat encapçalada pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i el coordinador executiu de la Generalitat en el projecte, Damià Calvet, acompanyats del delegat del Govern al Camp de Tarragona, Joaquim Nin.
 
En la trobada s’ha informat als representants dels ajuntaments de Vila-seca i Salou, i a la resta de membres de la Comissió, de la qual també en formen part tècnics del CRT i representants de Port Aventura i ‘la Caixa’ com a propietaris dels terrenys, que l’avanç del PDU del CRT, així com l’informe preliminar de sostenibilitat ambiental, estaran enllestits en poques setmanes. Una vegada redactats, aquests documents s’enviaran de forma oficial als ajuntaments afectats, així com a la direcció general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
Tanmateix, els representants de l’executiu català han donat a conèixer unes primeres estimacions de la magnitud del projecte, com ara que l’ocupació de sòl no serà en cap cas superior al 30%, o que l’aprofitament a la zona dels Complexos Turístics Integrats (CTI) serà d’uns 450.000 metres quadrats cadascun.
 
La Generalitat també ha informat del calendari del PDU als diversos inversos interessats en el projecte amb l’objectiu que, una vegada enllestida la tramitació urbanística i ambiental del pla al juliol de 2015, puguin ja començar d’immediat les obres del complex. En aquest sentit, a principis d’agost el Departament d’Economia i Coneixement va anunciar el nom dels quatre preseleccionats per participar en el concurs de llicències de casino. D’ençà d’aquest anunci, el Govern ja ha resolt els dubtes i peticions d’informació formulades per les empreses que van superar aquesta primera fase del concurs, amb la qual cosa ja poden començar a elaborar els primers esbossos dels seus projectes.
 
Reordenació de l’àmbit per impulsar noves inversions
 
El passat mes de juny es va aprovar la modificació de la Llei del CRT, que amplia i regula noves activitats, possibilitant la reordenació de l’àmbit per permetre noves inversions al territori que desestacionalitzin l’actual demanda.
 
En aquest sentit, el Govern treballa ja en la classificació i qualificació del sòl mitjançant un PDU que estableixi el usos del sòl, els increments d’aprofitament, les reserves de sòl per a sistemes i de sòl amb aprofitament de cessió gratuïta que corresponguin, d’acord amb la legislació urbanística.
 
Així, a l’avanç del PDU no només es farà constar una presentació del pla, a quin àmbit afecta, quin és el seu marc legislatiu o els objectius i descripció de la proposta, sinó que també hi haurà tot tipus de plànols d’informació i de planejament sectorial. La classificació del sòl, les xarxes hídriques, l’accessibilitat, l’avaluació de riscos,  la topografia, el planejament derivat o les edificacions existents, entre d’altres aspectes, constaran en aquesta tramesa d’informació. L’objectiu és que al llarg del mes de novembre s’obri un període de consulta amb els ens locals afectats i amb la direcció general de Polítiques Ambientals. Posteriorment, aquesta direcció general emetrà un document de referència, que servirà per continuar amb la redacció del PDU.
 
La intenció del Govern és que, superada aquesta fita i amb l’informe previ del Consorci del CRT, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona pugui fer l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic el gener vinent. En aquell moment és quan s’iniciarà l’exposició pública del pla, pas previ imprescindible per continuar amb les aprovacions provisionals i definitives.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined