• La companyia, en col·laboració amb l’ICRA, ha dut a terme un estudi sobre els mètodes preventius de control contra espècies invasores
 
  • Aquesta investigació s’emmarca dins del Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la companyia, que preveu destinar prop de 800.000 euros fins al 2017 per a la millora de la gestió de l’aigua
 
  • L’Agència Catalana de l’Aigua, per la seva banda, duu a terme el seguiment i control del musclo zebrat a les conques internes dues vegades l’any, a través d’una xarxa de 18 punts de control
 
Estudi
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) han elaborat un estudi de prevenció davant una possible proliferació d’espècies invasores, i especialment del musclo zebrat, a l’àrea d’influència de l’empresa concessionària. L’estudi porta per títol “Mètodes preventius i correctius de control contra el musclo zebrat a les instal·lacions d’ATLL”.
 
L’objectiu d’aquesta investigació se centra en avaluar la capacitat  de disposar de la informació de tots els sistemes de l`àmbit ATLL i les mesures necessàries per aplicar, de manera preventiva, en les properes actuacions de manteniment, reposició i obra nova a les àrees de les instal·lacions gestionades per la companyia amb major risc de patir una colonització d’aquestes espècies invasores.
 
Aquest projecte s’emmarca dins del Pla de R+D+i d’ATLL Concessionària, que preveu una inversió de gairebé 800.000 euros en el període 2013-2017, destinats a la millora de la planificació del consum i la disponibilitat d’aigua, a la minimització de contaminants, la gestió de la qualitat de l’aigua, la construcció i explotació d’instal·lacions pilot, o bé, al disseny de plans sanitaris de l’aigua, entre d’altres treballs.
 
L’estudi, presentat pel Dr. Ignasi Rodriguez-Roda, investigador de l’Àrea de Tecnologies i Avaluació de l’ICRA, és de gran importància per a properes actuacions d’ATLL en la gestió de les seves instal·lacions, especialment per als departaments d’obres, manteniment i enginyeria, que han de fer front a la problemàtica de la proliferació del musclo zebrat, una espècie que pot provocar desperfectes en els sistemes de captació i procés de les plantes de tractament aigua potable.
 
L’Agència Catalana de l’Aigua, per la seva banda, duu a terme el seguiment i control de musclo zebrat al llarg d’una xarxa de 18 punts de control al Districte de conca fluvial de Catalunya, dos cops l’any (primavera i tardor), d’acord amb el Programa de Seguiment i Control 2013-2018 aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya (GOV/139/2013, de 15 d’octubre). Fins al moment, només s’ha detectat la presència d’aquest  mol·lusc invasor a l’embassament de la Baells (Berguedà).

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 241

Responsables de l'estudi

Responsables de l'estudi
JPG | 1018

Foto aèria potabilitzadora d'Abrera

Foto aèria potabilitzadora d'Abrera
JPG | 77