FOTO WEB
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) adapta als avenços tecnològics els criteris d’excreció de nitrogen al purí porcí i actualitza els mecanismes de control de la gestió de les dejeccions ramaderes. Així, mitjançant una Ordre, publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), s’actualitza els criteris i procediments per al reconeixement de la reducció en l’excreció de nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació. L’interval de reducció de l’excreció nitrogenada assignat al nivell 3a passa del 12-18% al 12-25%, sempre que estigui acompanyat de la justificació tècnica adient.
 
El Decret 136/2009 estableix l’obligació que les explotacions ramaderes disposin i apliquin un pla de gestió de dejeccions ramaderes per tal d’acreditar-ne la correcta gestió.
 
Dins del procés d’elaboració i tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes, l’esmentada norma permet considerar la possibilitat d’utilitzar altres nivells de referència que els valors estàndards d’excreció nitrogenada per als diferents tipus de bestiar, en cas que s’utilitzin determinades millores en l’alimentació, sempre que la persona titular de l’explotació ramadera ho justifiqui adequadament. Aquests nivells de referència venien determinats fins ara per l’Ordre AAR/506/2010, la qual establia els criteris per a reconèixer reduccions en l’excreció nitrogenada superiors al 12% respecte als valors estàndard establerts al Decret 136/2009.
 
L'avenç del coneixement en la nutrició del bestiar porcí i la millora de les tecnologies de producció i subministrament del pinso fan possible que la quantitat total de nitrogen excretat es redueixi molt en relació amb els nivells de referència del Decret 136/2009. D’altra banda, l’experiència adquirida en l’aplicació de l’Ordre AAR/506/2010, les continues millores del sector de l’alimentació animal i l’adopció de canvis tecnològics, aconsellen actualitzar determinats aspectes de l’Ordre, actualització que es duu a terme mitjançant la seva derogació i la substitució per aquesta nova Ordre. Mitjançant aquesta nova Ordre, s’amplia l’interval de reducció de l’excreció nitrogenada assignat al nivell 3a, que passa del 12-18% al 12-25%, sempre acompanyat de la justificació tècnica adient, i es descriu de manera detallada la informació i metodologia dels estudis per assolir els nivells de reducció 3b.
 
També es crea el Programa de reducció de nitrogen en les dietes del bestiar amb un Grup de Treball que, amb la col·laboració de les organitzacions professionals representatives dels sectors involucrats i del món científic i tecnològic relacionat amb l’alimentació animal, ha de permetre accelerar l’adopció de les innovacions tecnològiques en alimentació als diferents sectors ramaders, amb l’objectiu de fer-los més competitius i amb un menor impacte sobre el medi ambient.
 
D’altra banda, per tal de garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes a les parcel·les més allunyades de la granja, s’estableixen els dispositius mínims que cal incorporar als equips de transport i aplicació de les dejeccions ramaderes, com ara equips GPS.
 
Així mateix, en aquesta Ordre s’estableix els requisits addicionals que, durant el període transitori al tancament de les plantes d’assecatge tèrmic de purins, han de complir les granges afectades en modificar el seu pla de gestió de les dejeccions.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

Foto.

Foto.
JPG | 99