Foto
El Govern de la Generalitat ha commemorat aquesta tarda els 25 anys de l’Institut Català de les Dones (ICD), en un acte institucional presidit per la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i la presidenta de l’ICD, Montse Gatell.
 
L’acte ha servit per recordar la importància d’aquest organisme a l’hora de liderar les polítiques públiques en favor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones que s’han impulsat des del Govern.
 
L’acte també ha comptat amb la participació de la sociòloga Sara Moreno i la historiadora Carme Sanmartí, que han analitzat a través d’un diàleg públic moderat per l’actriu Àngels Bassas, el “Passat, present i futur de les polítiques de dones”. Ha clos l’acte una interpretació musical de la cantant Núria Piferrer, Névoa.
 
L’ICD i 25 anys de polítiques de dones
 
Quan l’ICD es va crear, l’any 1989, les polítiques de dones no existien. L’evolució d’aquestes polítiques ha dut a que actualment tot allò que fa l’Administració per a la ciutadania passa per una anàlisi prèvia de gènere. Les estratègies de transversalitat garanteixen que totes les polítiques incorporin aquesta altra mirada i així no es discrimini la meitat de la població. Les polítiques de dones han permès que es reconegui l’autoritat femenina i que el simbòlic femení sigui permeable a l’acció pública.
 
Aquestes polítiques queden reflectides ens els plans i programes que determinen les actuacions que fan tots els Departaments de la Generalitat en favor de les dones El Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 ha suposat un canvi de model i ja parteix d’aquesta conceptualització transversal de la perspectiva de gènere. L’ICD s’ha convertit en un referent pel que fa a les polítiques de gènere i gaudeix d’un reconegut prestigi a Catalunya, Espanya i Europa.
 
L’ICD ofereix atenció directa a les dones a través de les oficines que té en el territori, on ofereix assessorament jurídic i psicològic. Posa a disposició de la ciutadania la Línia 900 900 120 d’atenció a les dones que travessen situacions de violència masclista, que està operativa dia i nit. A més, ha establert una estreta col·laboració amb ajuntaments i consells comarcals per impulsar l’atenció de proximitat. Aquesta col·laboració ha portat a l’establiment d’una Xarxa de 100 Serveis d’Informació i Atenció a les Dones que atén anualment a prop de 28 mil dones.
 
En la història de l’ICD cal destacar fites com l’impuls de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la introducció de la perspectiva de gènere en l’àmbit normatiu, o la realització i divulgació del primer estudi sobre victimització femenina. L’ICD també ha realitzat nombroses campanyes i programes de sensibilització contra la violència masclista. Destaquen especialment els programes adreçats a prevenir relacions abusives entre nois i noies adolescents i joves. Altres actuacions són la recuperació i visiblització de les aportacions de les dones a la societat a través d’un catàleg d’exposicions itinerants, de publicacions especialitzades, estudis i actes, així com també la formació especialitzada adreçada a professionals, i l’impuls de l’associacionisme de dones.

1  

Imatges

Imatge prèvia a l'acte

Imatge prèvia a l'acte 572