·         La iniciativa permetrà oferir uns 1.400 cursos de formació en més de 500 especialitats formatives de 26 famílies professionals diferents que inclouen, a més, formació complementària i pràctiques
 
·          Les accions de formació estan dissenyades per facilitar la reinserció laboral i aconseguir una qualificació professional acreditable i reconeguda en el món del treball
 
·         Un dels col·lectius prioritaris és el jovent, especialment els joves no qualificats majoritàriament provinents de la Garantia Juvenil, perquè facin formació, i ocupin com a mínim un 25% de les places
 
·         Altres col·lectius prioritaris són les persones discapacitades, les majors de 45 anys, en especial les de més de 54, les que portin més de 2 anys seguits  a l’atur i les que no cobrin cap prestació
 
 
 
Divendres, 24 de d’octubre de 2014.— El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat enguany 39.020.000 euros al disseny d’accions de formació en sectors clau i en àrees prioritàries per a l’economia catalana (Programa FOAP).
 
El SOC ha apostat per la formació ajustada a les necessitats del mercat laboral amb l’objectiu d’afavorir la reinserció laboral dels aturats mitjançant la millora de l’ocupabilitat de les persones i de la qualificació professional.
 
Així mateix, les subvencions que el SOC concedirà a les entitats per a la realització de les accions de formació pretenen afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses de tot el territori català.
 
Per tractar d’aconseguir els objectius, l’oferta formativa està composada per les especialitats que s’han considerat més prioritàries arreu de Catalunya segons l’estudi de necessitats formatives a tot Catalunya realitzat pel SOC.
 
A més, el SOC continua apostant per incrementar el nombre de persones que tenen una qualificació oficial a Catalunya en línia amb les necessitats de l’economia catalana, per la qual cosa el Programa FOAP de 2014 dóna un protagonisme especial als certificats de professionalitat (formació d’entre 200 i 900 hores depenent de l’especialitat) i que són títols oficials que permeten acreditar les competències professionals dels treballadors/es..
 
Col·lectius prioritaris
 
Les accions de formació s’adrecen prioritàriament a les persones en atur, en especial els joves no qualificats, majoritàriament els provinents de la Garantia Juvenil als que se’ls reserva un mínim del 25% de les places.
 
Tanmateix, altres col·lectius prioritaris són les persones discapacitades, les majors de 45 anys, en especial les de més de 54, les que portin més de 2 anys seguits a l’atur i les que no cobrin cap prestació