• Es preveu dur a terme un estudi experimental per fer possible la construcció de la captació a la zona del Mas del Moteller i les conduccions en alta d’aquest municipi de la Terra Alta
 
  • El termini dels treballs, pressupostats en 114.534 euros (IVA inclòs), és de dos mesos
 
 
Pinell
L’Agència Catalana de l’Aigua ha adjudicat recentment un contracte destinat a realitzar un estudi experimental i  les activitats prèvies necessàries  per fer possible la construcció de l’obra de captació prevista en el Projecte constructiu de captació en la zona del Mas del Moteller i conduccions en alta per a l’abastament de Pinell de Brai.
 
Es durà a teme una perforació d’aproximadament 450 metres de profunditat, segons l’estudi hidrogeològic inclòs al projecte esmentat, els assajos corresponents i la redacció de l’estudi amb les conclusions que s’extreguin dels treballs.
 
El termini dels treballs, pressupostats en 114.534 euros (IVA inclòs), és de dos mesos. Un cop aquests estiguin finalitzats, es podrà dur a terme l’obra corresponent, cotemplada dins el Pla de Restitució Territorial de Flix.
 

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 185

Mapa ubicació Pinell de Brai dins la Terra Alta

Mapa ubicació Pinell de Brai dins la Terra Alta
JPG | 613