El Departament de Salut presenta els criteris de Salut Pública per orientar a les associacions i clubs socials de cànnabis i les condicions per l'exercici de la seva activitat

query_builder   6 novembre 2014 14:58

event_note Nota de premsa

El Departament de Salut presenta els criteris de Salut Pública per orientar a les associacions i clubs socials de cànnabis i les condicions per l'exercici de la seva activitat

El secretari de Salut Pública, el doctor Antoni Mateu, i el subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el doctor Joan Colom, han presentat una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per determinar els criteris de salut pública per orientar les associacions i els clubs socials de cànnabis i les condicions per a l’exercici de l’activitat.
 
Aquesta proposta s’enmarca en el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) i pretén protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una política orientada a minimitzar els danys del consum del cànnabis, com també a impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància.
 
La proposta de resolució estableix uns criteris rellevants de Salut Pública en relació amb el consum associatiu de cànnabis, així com orienta per a l’autorització de l’activitat de les associacions cannàbiques i els seus clubs pels ajuntaments de Catalunya. Aquests criteris s’adrecen als ajuntaments perquè els incorporin, si escau, en les ordenances municipals que dictin per a la regulació d’aquestes activitats en l’àmbit municipal.
 
La resolució presentada, es fruit del consens entre la majoria de grups parlamentaris i les Federacions i Associacions representatives del Clubs cannàbics i les entitats municipalistes degudament informades.
 
 L’objectiu de la proposta pretén incidir en factors determinants que poden influenciar en una disminució del impacte en la salut de la població general i especialment de la més vulnerable.
 
CRITERIS DE SALUT PÚBLICA:
 
-        Limitació de l’accés:
  •     Edat mínima per accedir major de 18 anys
  •     Ser consumidor/a habitual de cànnabis
  •     No ser soci o sòcia de cap altre Club de cànnabis.
  •     Accés exclusiu a les instal·lacions del local pels socis i sòcies
  •     Mesures de control d’accés al club

-        Oferta de Serveis d’informació, assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis i sòcies (entitats especialitzades) així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis.

 
-        Formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis als responsables de la dispensació de l’associació. (garantint-se una formació mínima anual).
 
-        Prohibició del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques dins del club.
 
-        Prohibició de venda o comercialització de qualssevol béns o productes consumibles.
 
-        Condicions de salubritat dels locals segons allò establert en la normativa vigent, així com de les zones de consum.
 
-        Període de carència de 15 dies des de la seva adscripció a l’associació.
 
-        Estar avalat/da per un altre membre de l’associació.
 
-        Limitació horària (no podran obrir més de 8 hores diàries, establint com a hora límit de tancament les 22h, i els divendres i dissabtes les 24h).
 
-        Limitació de la seva ubicació definint una distància mínima entre els diferents clubs i enter ells i els centres educatius i serveis sanitaris.
 
-        Limitació de tot tipus de publicitat de l’associació o dels seus establiments, locals o clubs, i d’activitats de promoció del consum de cànnabis per part dels membres de la mateixa, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic.
 
-        Respecte a la  normativa mediambiental i, particularment, el descans dels veïns.
 
-        Inscripció en el registre Municipal d’Associacions de persones consumidores de cànnabis i en la secció registral corresponent del Registre d’associacions.
 
 
 
undefined
undefined
undefined
undefined