• S’han dut a terme treballs destinats a eliminar la vegetació emergent que ha crescut a l’interior de la llera
 
  • L’actuació ha fet possible millorar la capacitat de desguàs i reduir el volum de massa vegetal potencialment arrossegable en cas d’avinguda
 
 
Llera
L’Agència Catalana de l’Aigua ha finalitzat els treballs per recuperar la secció natural de desguàs d’un tram de la llera de la riera de Salzers, en el terme municipal de Serra de Daró, a la comarca del Baix Empordà. Concretament s’ha treballat en una zona d’uns 1.200 metres de longitud, aigua amunt de la confluència del riu Daró Vell.
 
Aquesta actuació l’ha dut a terme Forestal Catalana SA, en virtut del conveni de colaboració signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua. L’actuació, finançada íntegrament per l’ACA i desenvolupada en un tram de llera que transcorre per zona no urbana, ha consistit bàsicament en actuacions destinades a eliminar la vegetació emergent que ha crescut a l’interior de la llera.
 
Els treballs han permès recuperar la totalitat de la secció hidràulica del torrent, donant així una major capacitat de desguàs de la llera i reduir el volum de massa vegetal potencialment arrossegable en cas d’avinguda.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 337

Riera de Salzers

Riera de Salzers
JPG | 1798