Publicada la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2014 no coberts per una Ordre anterior, i amb un pressupost de 7.900.000 euros

query_builder   12 novembre 2014 12:04

event_note Nota de premsa

Publicada la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2014 no coberts per una Ordre anterior, i amb un pressupost de 7.900.000 euros

 
S’obre la convocatòria per a les assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels contractades entre l’1 d’octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015.
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que convoca els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per a les línies del Pla d’assegurances 2014 no coberts per l’Ordre AAM/259/2014, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.
 
Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DAAM, entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins del sistema d’assegurances agràries, etcètera), estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l’Ordre publicada avui.
 
Aquesta convocatòria manté els criteris bàsics, l’increment dels percentatges i límits màxims d’ajut, respecte als del Pla 2013, establerts en les bases reguladores aprovades per l’Ordre AAM/259/2014, de 5 d’agost, i obre la convocatòria per a totes les pòlisses del Pla 2014, que no estaven auxiliades per aquella Ordre. Els ajuts es convoquen amb pressupost avançat i per tant, es liquidaran a càrrec del pressupost 2015 per un import total de 7.900.000 euros.
 
Tal i com ja es va establir en les bases reguladores aprovades a l’agost, els ajuts que es concedeixen per part del Departament consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què serà un percentatge sobre el cost total de la pòlissa.
 
Finalment, i com ja va succeir el 2013, és en aquesta segona Ordre en la que s’obre la convocatòria dels ajuts per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen, i que es contractin a partir de l’1 d’octubre de 2014, que ja poden presentar la sol·licitud, sense haver d’esperar, a l’Ordre de convocatòria que es publiqui el 2015.
 
Cal destacar el fort compromís del DAAM en el suport al sistema d’assegurances agràries, que, entre d’altres coses, es veu reflectit en el manteniment de l’aportació pressupostària per a fer front a aquests ajuts i que per a l’any 2015 seguirà sent de 8.900.000 euros, com en els darrers exercicis.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
undefined
undefined
undefined
undefined