Ho fa seguint les mesures establertes per a la campanya 2014-2015 de recollida i comercialització de pinya de pi pinyer
 
La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i el sector de la pinya treballen plegats per la millora de la normativa de recollida i comercialització de pinya de pi pinyer
 
Es preveu la creació d’una Taula sectorial del pinyó, per tal que el sector pugui expressar i generar una major dinàmica
Pinyes comissades
Pinyes comissades
El passat dilluns, 3 de novembre, el Cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va rebre una denúncia en la qual se’ls posava en alerta sobre dos paratges, al municipi de Mataró, on presumptament es compraven pinyes sense ser inscrites en el Llibre de Registre obligatori.
 
Arran d’aquest avís, els Agents rurals van realitzar dues inspeccions, una de les quals els va portar, el dimarts 4 de novembre, a comissar en dipòsit 20 tones de pi pinyer a una empresa transformadora, que fa comerç de pinya, per no disposar de llicència de recol·lector. L’altra empresa inspeccionada es va comprovar que complia amb el que estableix la normativa sobre pinyes.
 
Així, el comís es va realitzar, segons la instrucció, sobre els criteris, prioritats i procediments per al control de la recol·lecció de la pinya del pi pinyer determinats per la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per a la Campanya 2014, el Cos d’Agents Rurals (CAR), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC),  juntament amb el sector industrial, que han acordat prendre tota una sèrie de mesures per dur a terme en la campanya 2014-2015 de recollida i comercialització de pinya de pi pinyer.
 
Aquestes novetats en la gestió de la recol·lecció de pinya de pi pinyer  són un impuls a les necessitats actuals del sector, ja que l’Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s’ordena aquest àmbit, és una normativa que no pot donar resposta al gran nombre de furts que es donen a les masses de pinyer. Per aquest motiu, i per donar major seguretat als propietaris d’aquestes forests abans de l’inici de campanya de recollida del 2014 i per no afectar la viabilitat futura d’aquestes explotacions i evitar la reducció de la superfície de pinyer, tots els agents implicats han acordat:
 
- Intensificar la vigilància del Cos d’Agents Rurals per a evitar la recol·lecció abans de l’inici del període hàbil i facilitar la gestió per a fer efectius els comisos d’importants quantitat de pinyes recol·lectades de forma il·lícita, apartant-les dels circuits de comercialització. Cal recordar que és un producte immadur i que per tant no reuneix les característiques de qualitat idònies per la a seva comercialització.
 
·         Recepció i resposta a les denúncies comunicades al CAR. Telèfon de denúncies: 935 617 000 (Control central del CAR).
·         Orientació de la vigilància a les zones productores.
·         Per als decomisos fora temporada de recollida, es confisquen les pinyes i es destrueixen.
·         Per als decomisos dins de la temporada de recollida:
1.    Decomís inferior als 500 kg: es confisca i se subhasta el producte
2.    Decomís superior als 500 kg: s’aplica una sanció del doble del valor del producte confiscat.
·         En qualsevol decomís, si es localitza el propietari i s’identifica la propietat de les pinyes, aquestes seran retornades a la propietat.
 
- Millora de la normativa actual:
 
·         Llicència de recollida i comercialització de pinyes a partir de DNI/NIE/Passaport amb permís de treball i la corresponent autorització de la propietat on es recullen les pinyes.
 
·         Reactivació del Registre de zones de recollida de pinyes reservada, adscrit a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat (ja previst en l’article 5.2 de l’Ordre de 18 de juliol de 1991). Eina que ha de servir de suport al CAR i als Mossos d’Esquadra per a identificar les finques i els seus propietaris i facilitar el retorn de pinyes decomissades, si s’escau.
 
·         Creació del Registre de Comercialitzadors on hi hagi adscrits tots els
compradors de pinya.
 
-     Creació de la Taula sectorial del pinyó. Aquest punt de trobada entre propietat, indústria, administració, centres d’innovació, i la resta de sectors afectats ha de servir per  tractar de forma periòdica tots els temes que afecten el sector:
 
  • Abans de la campanya de recollida de pinyes:
 
1.    Preveure el potencial de la futura campanya de recollida.
2.    Seguiment del compliment i respecte dels períodes de recollida establerts per la normativa.
3.    Denúncia sobre l’establiment de punts de compra amb anterioritat a
l’inici del període de recol·lecció.
 
  • Durant la campanya de recollida:
1.    Seguiment del desenvolupament de la campanya de recollida i possibles incidències.
 
-       Seguiment de l’evolució de plagues i malures que afecten el pi pinyer.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Pinyes comissades

Pinyes comissades
JPG | 166