Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

query_builder   13 novembre 2014 13:34

event_note Nota de premsa

Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

El Departament organitza dues visites d’estudi a experiències que promou i també és present al congrés amb un estand on dóna a conèixer altres programes i experiències que fomenten la cohesió i la inclusió social
Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores
El Departament de Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Entre el 13 i el 16 de novembre, experts d’arreu del món presenten projectes i comparteixen experiències en el marc d’aquesta trobada, que porta per lema Una ciutat educadora és una ciutat que inclou.
 
Els participants, procedents de 36 països, poden conèixer aquests dies 150 experiències seleccionades per un comitè científic, d'entre unes 600 presentades. El congrés d’enguany es basa en tres grans eixos temàtics que orienten tant els continguts de les sessions plenàries com la presentació d’experiències: creativitat, participació i compromís ciutadà i la participació com a dret.
 
Durant la jornada del 14 de novembre, els congressistes podran visitar també diverses experiències de Barcelona organitzades per institucions públiques o privades que mostren un ventall d’activitats d’inclusió mitjançant la inserció laboral, l’esport, l’educació, l’atenció a la dona, el consum ètic, la cultura, el treball en el territori, etc. En aquest sentit, Benestar Social i Família ha participat en l’organització de dues visites d’estudi a projectes liderats pel Departament:
 
  • Espai Cabestany. Aquest centre ofereix un servei integral als joves tutelats i extutelats i els proporciona suport en els àmbits econòmic, jurídic, educatiu, laboral i de l’habitatge. Tots aquests serveis tenen per objectiu permetre als i a les joves accedir al mercat de treball i construir una carrera professional, ja que aquest és el mitjà imprescindible per emancipar-se i adquirir l’autonomia necessària per viure de forma independent.
 
  • Itineraris d’inserció sociolaboral. En aquest projecte, que es du a terme amb l’Associació per a Joves Teb, es treballa la inclusió a través dels nous dispositius mòbils que ens faciliten la inclusió a la societat digital, la millora de la competència digital, l'increment de la capacitat d'ocupabilitat de les persones i la cerca activa d'un futur laboral sostenible. S’explora amb la ciutadania el camí per millorar la seva ocupabilitat i explotar totes les possibilitats al seu abast per a trobar feina. I es fa utilitzant una eina que és al seu abast i l'acompanya molt sovint: el seu telèfon intel·ligent o la seva tauleta digital.
 
El divendres els congressistes també podran visitar el programa Apropa Cultura en el qual el Departament participa. Aquesta iniciativa socioeducativa dels equipaments culturals de Catalunya afavoreix l’assistència i participació dels usuaris de centres socials a espectacles, exposicions i activitats de teatres, auditoris i museus.
 
A banda de les visites, Benestar Social i Família és present a l’espai expositiu del congrés amb un estand on dóna a conèixer aquests i altres projectes que promou el Departament, d’acord amb les línies que marca la trobada:
 
Centre per a l’Autonomia Personal SÍRIUS
Aquest centre ofereix informació i orientació sobre solucions personalitzades, productes de suport i recursos disponibles amb l’objectiu d’impulsar i millorar l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn, així com afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i de la gent gran. Disposa d’una exposició permanent de productes de suport, solucions d’entorns accessibles i productes per a la comunicació i l’accés a l’ordinador.
 
L’estiu és teu
És una proposta que s’adreça als nois i les noies de 5 a 16 anys amb l’objectiu que es puguin divertir i apren­dre d’una manera diferent durant les vacances d’estiu als albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). Les estades de L’estiu és teu comparteixen una sèrie d’objectius generals que vo­len dotar de contingut pedagògic i cultural i d’una bona convivència el període de vacances d’estiu mitjançant l’oferta de diferents tipus d’estades.
 
Jugar i llegir
Programa socioeducatiu que integra dos aspectes estretament relacionats i complementaris per al desenvolu­pament dels infants: el joc i la lectura. D’una banda, “Jugar” ofereix un espai de trobada especialitzat en el joc i la joguina mitjançant activitats de joc dirigit, joc lliure i tallers. D’altra banda, “Llegir” aporta un espai més tran­quil, dotat de llibres i materials apropiats, on es potencia l’hàbit de la lectura i el gust pels llibres. El programa es desenvolupa en horari extraescolar, amb el guiatge de monitors especialitzats.
 
Gent 3.0
El projecte Gent 3.0 pretén impulsar i posar en relleu la tasca de les persones grans voluntàries a través d’actuacions en diferents àmbits, com ara les tecnologies de la informació i la comunicació, la salut i el benes­tar, i la participació social i el voluntariat.
 
Rossinyol
Projecte desenvolupat a partir del model Nightingale, pretén establir una xarxa de relacions i un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats i alumnat d’origen estranger amb la finalitat d’afavorir-ne la integració cultural, social i lingüística.
 
Créixer en família
És un programa d’orientació educativa per a famílies, basat en el concepte de criança positiva, que té per objectiu potenciar el reconeixement i la confiança en les capacitats pròpies dels progenitors i la millora del seu benestar. Són espais de reflexió i intercanvi d’experiències entre pares i mares guiats per professionals experts en temes educatius i dinàmiques familiars com ara: els vincles, l’autonomia, l’autoritat, les estratègies educati­ves, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola, etc.
 
Pla de desenvolupament comunitari Carmel Amunt
Des del 2001, Carmel Amunt és una plataforma on el veïnat, les entitats, els i les professionals i l’Administra­ció pública poden participar conjuntament en la creació i el desenvolupament de projectes per a la millora del barri. Un projecte comú basat en la unió, la coordinació i la responsabilitat envers aquest barri.
 
Workshop de robòtica
Es tracta d’un taller setmanal per aprendre robòtica de manera col·laborativa organitzat per l’Associació per a Joves Teb del barri del Raval de Barcelona a través del seu punt pertanyent a la xarxa Òmnia. L’espai RoboTeb es basa en la idea d’aprendre construint, o learning by doing. És a dir, hi poden assistir totes aquelles perso­nes que estiguin interessades en la construcció de robots amb l’objectiu de compartir coneixements i aprendre juntes a partir de la pràctica.
 
 
Ciutats Educadores
 
El moviment de ciutats educadores té els seus orígens en l’any 1990 a Barcelona, amb la celebració del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores. En aquesta primera trobada, un grup de ciutats va plantejar l’objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants. El 1994, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la creació de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), amb l’objectiu de reunir totes les ciutats compromeses amb aquests principis.

1  

Imatges

Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Benestar Social i Família participa al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores 757

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined