Ensenyament demana al Consell Interuniversitari que verifiqui la correspondència entre el projecte de Reial Decret d'especialitats estatal i el que s'estudia a les universitats

query_builder   14 novembre 2014 09:24

event_note Nota de premsa

Ensenyament demana al Consell Interuniversitari que verifiqui la correspondència entre el projecte de Reial Decret d'especialitats estatal i el que s'estudia a les universitats


  • La nova norma estatal permet que un docent pugui impartir una matèria sense tenir-ne la qualificació professional necessària, fet que perjudica la qualitat del sistema educatiu
 
  • A més, trasllada a les Comunitats Autònomes la responsabilitat de regular-ne el procediment
 
  • El projecte de decret dóna l’esquena al Pla Bolonya, ja que no es poden conèixer directament els continguts disciplinars associats al títol. Aquest fet en dificulta l’aplicació
 
  • La proposta pressuposa un perfil docent generalista
 
El Departament d’Ensenyament demanarà al Consell Interuniversitari de Catalunya que verifiqui la idoneïtat de la correspondència entre el que proposa el projecte de Reial Decret d’especialitats estatal i el que s’estudia a les universitats. Ensenyament considera que el nou projecte que està preparant el Ministeri d’Educació ataca la qualitat acadèmica del professorat i també que pressuposa un perfil docent generalista, quan les carreres universitàries són actualment singularitzades.
 
Així, la nova norma estatal permet que un docent pugui impartir una matèria sense tenir-ne la qualificació professional necessària en funció de l’especialitat docent que obtingui en el seu destí. Per tant, no garanteix prou idoneïtat del docent per impartir els coneixements del currículum i perjudica la qualitat del sistema educatiu, sense garanties per a les especialitats que s’hauran d’impartir.  
 
El Ministeri d’Educació, a més, trasllada a les Comunitats Autònomes la responsabilitat de regular-ne el procediment d’assignació de matèries afins al professorat. Una de les principals dificultats en la seva aplicació és la falta d’homogeneïtat en les titulacions universitàries. A banda, la normativa dóna l’esquena al Pla Bolonya, atès que amb l’entrada d’aquest pla no es pot conèixer directament quins continguts disciplinars té acreditats el titulat. Només es podria dur a terme fent una anàlisi personalitzada del suplement del títol. La norma tampoc regula les condicions de les habilitacions del professorat per a impartir matèries que no són de la seva especialitat docent.
 
En canvi, el Decret de plantilles sí que ho regula en l’article 8.3: “l’habilitació docent s’acredita amb determinades titulacions acadèmiques, una formació específica superada, experiència docent avaluada positivament o experiència professional, en els termes que estableixi el Departament d’Ensenyament mitjançant una ordre del conseller o consellera”. Prèviament la LEC, a l’article 112.5, exposa que “per a l’acreditació de competència docent en una àrea, matèria o mòdul, cal tenir en compte els criteris de titulació acadèmica, formació i experiència docent acreditada i la superació d’un període de pràctiques amb avaluació positiva”.
 
El problema de falta de coneixements, s’agreuja encara més en el batxillerat perquè el nivell d’especialització de les matèries és més elevat. Per exemple, la norma proposa que un professor qualificat per impartir francès pugui oferir també les assignatures de Literatura Universal, Llengua Castellana i Literatura, sense poder comprovar la seva qualificació professional. 
 
 
14 de novembre de 2014
 
 
undefined
undefined
undefined
undefined