• Les vendes a l’exterior han assolit els 5.269 milions d’euros, situant-se com el mes de setembre en què s’han registrat més exportacions catalanes de tota la sèrie històrica.

 

  • Entre gener i setembre les exportacions han crescut un 2,3% arribant als 44.752 milions d’euros, un nou rècord històric.

Les exportacions catalanes han crescut un 10,3% al setembre en relació al mateix mes de l’any passat, assolint els 5.269 milions d’euros. Es tracta del mes de setembre en què s’han registrat més vendes a l’exterior d’empreses catalanes de tota la sèrie històrica.
 
Segons dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat, els sectors amb més pes en les exportacions han estat els productes químics, els béns d’equip i les manufactures de consum.
 
El creixement de les exportacions catalanes al setembre ha estat superior al de països de referència a Europa com Alemanya (8,5%), França (5,9%) o el Regne Unit (-4,5%). A nivell internacional, les vendes a l’exterior han crescut un 3,9% als Estats Units i un 6,9% al Japó.
 
En termes acumulats, entre gener i setembre les exportacions catalanes han assolit un nou rècord històric, arribant als 44.752 milions d’euros. Això suposa un creixement del 2,3% en relació al mateix període de l’any passat.