Aprovat inicialment el PDU del Parc d'Innovació del Cuir i la Marroquineria

query_builder   18 novembre 2014 18:30

event_note Nota de premsa

Aprovat inicialment el PDU del Parc d'Innovació del Cuir i la Marroquineria

Imatge
·         El Pla director urbanístic (PDU) ordena tres sectors discontinus als municipis d’Igualada, Jorba i Òdena amb una superfície de 43,81 hectàrees i amb especialitzacions funcionals diferents.
 
·         El Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria, situat al sud de l’A-2, acollirà les indústries adoberes ubicades ara al barri del Rec d’Igualada i usos terciaris complementaris, amb dues zones de sistemes públics. Una a l’àmbit de l’Espelt, al municipi d’Òdena i al nord de l’A-2, i l’altre a l’àmbit de Fàtima Nord, en continuïtat a la trama urbana d’Igualada.
 
 
La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat inicialment avui el Pla director urbanístic (PDU) del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria. L’objectiu és reordenar aquests tres sectors dels municipis d’Igualada, Jorba i Òdena per permetre l’execució directa d’un nou parc empresarial que potenciarà i dinamitzarà el motor econòmic que constitueix la indústria adobera d’Igualada.
 
El Pla aborda, per tant, la reubicació d’aquestes empreses, actualment situades al barri igualadí del Rec, possibilitant així la seva modernització, juntament amb la instal·lació d’altres companyies de serveis d’innovació o tecnològiques. El PDU servirà també per relligar aquestes tres àrees i millorar-les paisatgísticament, tot creant una xarxa de camins connectors situats al llarg de l’eix barri Adober-torrent de l’Espelt-municipi d’Òdena-Camí de Sant Jaume.
 
 
Tres sectors especialitzats
 
La superfície que abasta del PDU, un total de 43,81 ha, es troba dividida en tres sectors discontinus ubicats als municipis d’Igualada, Jorba i Òdena que es consideren d’interès supramunicipal atès el seu privilegiat accés a infraestructures, especialment a l’autovia A-2. Són els següents:
 
  • Parc d’innovació del Cuir i la Marroquineria, al Pla de Can Blasi: situat al nord-oest d’Igualada i a l’est de Jorba, al sud de l’A-2, són 24,37 ha actualment dedicades a usos agrícoles. Es tracta d’una zona molt propera a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI). Aquest sector acollirà la reubicació de les indústries adoberes del barri del Rec, tot i que també es permetran usos terciaris per facilitar la implantació d’empreses i millorar la seva competitivitat. En cap cas s’admetrà l’ús residencial.
 
Internament, aquest sector s’articularà al voltant d’un vial principal per al trànsit local que discorrerà paral·lel a l’A-2, respectant la traça dels camins i de la vegetació existent. En la banda sud d’aquest vial hi haurà una vorera arbrada i recorreguts per a vianants i bicicletes. S’articularan dues zones d’espais lliures, una a l’entrada de l’àmbit i l’altra propera a la zona d’estacionament concentrada de vehicles. En general, es promou la plantació arbustiva i d’arbrat tant en sòl públic com privat per tal d’integrar el sector a l’entorn, al temps que es preveu una zona verda que actuarà de coixí entre l’àmbit i la zona residencial de Sant Genís, a Jorba.
 
Quant a la mobilitat, la sortida d’aquesta àrea es farà a la rotonda existent a ponent, on hi és previst l’enllaç de la futura C-37 (ronda Sud d’Igualada) amb la l’A-2, constituint un nou accés als nuclis urbans de Jorba i Igualada.
 
  • Àmbit de l’Espelt: de 7,71ha, correspon a una antiga finca amb granges, al terme d’Òdena, i topogràficament ocupa un petit turó. Precisament per la seva condició de fita visual acollirà equipaments supramunicipals en la part més elevada, dedicats a usos educatius, culturals o esportius, envoltats d’un parc territorial de gran extensió.
 
La carretera BV-1038 funcionarà com a eix viari vertebrador de l’àmbit i com a accés als principals eixos viaris territorials.
 
  •  Àmbit de Fàtima Nord: situat a continuació de la trama urbana consolidada d’Igualada, equival a 11,72 ha on s’havia d’ubicar una Àrea Residencial Estratègica (ARE) que, finalment, es va deixar sense efecte. Es tracta d’una zona alterada topogràficament degut a l’activitat d’extracció de guixos que s’hi va realitzar i constitueix una porta d’entrada a Igualada que el PDU veu necessari integrar paisatgísticament.
 
El Pla preveu consolidar la zona d’equipaments esportius actuals, complementant aquests usos amb zones d’esbarjo i activitats a l’aire lliure. S’integrarà la zona de la guixera a l’estructura d’espais oberts del municipi, donant continuïtat a l’anella de parcs que l’envolta i estructurant el buit existent entre els barris de Fàtima i Set Camins.
 
L’accés a l’àmbit de Fàtima Nord des de l’N-II es produirà a través del carrer de connexió amb l’Avinguda de la Verge de la Pietat d’Igualada i la Ronda de Fàtima.
 
Es preveu que l’Institut Català del Sòl (Incasòl) desenvolupi tot el sector del PDU del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria en un únic polígon, tot i que es pugui dur a terme per fases. L’horitzó temporal per materialitzar el projecte és d’un màxim de 10 anys.
 
 
Modificació del PDU de la Conca d’Òdena
 
Amb el PDU Parc d’innovació del Cuir i la Marroquineria es modifica puntualment el Pla director urbanístic (PDU) de la Conca d´Òdena, un planejament que va ser aprovat l’any 2008. Aquell PDU contemplava ja un sector anomenat Parc Tecnològic i Empresarial, de 31,1ha. En una part d’aquell Pla, concretament en 24,37ha, és on el PDU aprovat avui ubica el Parc d’Innovació del Cuir i de la Marroquineria.
 
Per a les 6,73 ha restants del sector previst en el PDU de la Conca d`Òdena, el nou PDU remet al planejament urbanístic municipal la definició de les condicions definitives per al seu desenvolupament.
 
Una vegada feta l’aprovació inicial avui, el nou PDU s’exposarà a informació pública durant 45 dies, per després ser sotmès a audiència dels ajuntaments implicats durant un mes més. Després de resoldre les possibles al·legacions, la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) serà l’encarregada de l’informe previ a l’aprovació definitiva pel conseller de Territori i Sostenibilitat.
 
 
Una indústria històrica
 
El Departament de TES té la voluntat de promoure el desenvolupament econòmic de Catalunya, tot identificant i impulsant un seguit d’àrees motores del país. Amb aquest objectiu, ha encarregat la redacció d’una sèrie de plans directors urbanístics (PDU) que ordenin i desenvolupin aquests sectors d’interès estratègic. El del Parc d’Innovació del Cuir i de la Marroquineria d’Igualada-Jorba és el segon que s’aprova inicialment  i abasta una àrea històricament motor econòmic.
 
Cal tenir present que a principis del segle XX, Catalunya era ja un país fortament industrial, de la mà de complexos fabrils construïts en segles anteriors, que van canviar tant el paisatge de moltes viles i ciutats com les formes de vida i les estructures productives i demogràfiques. La ciutat d’Igualada va allotjar una puixant indústria de la pell, concentrada en el barri del Rec, que va arribar a aglutinar el 40% de totes les adoberies de l’Estat espanyol al 1950.
 
Actualment, encara el 7,3% de l’ocupació industrial de la comarca de l’Anoia correspon al sector del cuir i del calçat i el 80% de la producció adobera igualadina es destina a l’exportació. Tot i això, el barri del Rec ha quedat obsolet a l’hora d’acollir els usos industrials més moderns, atès que els edificis més antics pateixen dèficits de conservació i l’estructura dels carrers dificulta l’accés dels transportistes. Els darrers anys s’han succeït les iniciatives per millorar les condicions de les indústries adoberes i, al mateix temps, per conservar els elements arquitectònics més singulars del barri del Rec.
 
Així, per exemple, l'Ajuntament d’Igualada i el Gremi de Blanquers impulsen el projecte Igualada, capital europea de la pell de qualitat, una iniciativa orientada a fer més competitiu aquest àmbit industrial. Aquesta és una aposta estratègica per al creixement de la ciutat i que vol convertir Igualada en una capital singular per captar inversions vinculades a la pell.
 

3  

Fitxers adjunts

Imatge

Imatge
JPG | 373

Presentació del PDU

Presentació del PDU
PDF | 7251

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 2343

undefined
undefined
undefined
undefined