La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha inaugurat aquest migdia el nou equipament cívic de Solsona. L’han acompanyat l’alcalde, David Rodríguez; el director general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament, Ramon Terrassa, i el president del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà.
 
Les instal·lacions, que han suposat una inversió de 2M d’euros per part del Departament i s’han construït en un terreny cedit per l’Ajuntament, acullen el Casal cívic i l’Oficina de Benestar Social i Família.
 
Durant la seva intervenció, Munté ha assenyalat que “el civisme esdevé avui una eina clau per una Catalunya oberta al món i que alhora no vol perdre els seus trets d’identitat”. En aquest sentit, la consellera ha remarcat que “el Govern té la responsabilitat de reconèixer i impulsar els valors que ens cohesionen i ens permeten avançar col·lectivament”, segons Munté “és per això des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posem a disposició de la ciutadania i les associacions els casals cívics, casals de gent gran, hotels d’entitats... en definitiva una xarxa d’equipaments de primer ordre per a fomentar les aficions, ampliar coneixements, relacionar-se i sobretot sentir-se part d’un projecte comú”.
 
Munté ha encoratjat veïns i veïnes a participar en les activitats de l’equipament per convertir “aquest centre en un equipament viu i dinàmic, un espai des d’on es treballarà pel civisme, la cohesió i el benestar social”.
 
 
Casal cívic Xavier Jounou i Oficina de Benestar Social i Família
 
Tal com va aprovar el Ple municipal a instàncies de diverses entitats de Solsona, el Casal porta el nom de l’exalcalde Xavier Jounou, molt vinculat a la vida associativa de la ciutat.
 
El Casal disposa, entre d’altres dependències, d’aula polivalent, aules tallers, gimnàs, bucs d’assaig, magatzems, així com despatxos i sales de reunions pel personal i per aquelles entitats que necessitin fer treball intern. Compta també amb una aula d’informàtica en conveni amb l’Obra Social “la Caixa”, que engegarà les activitats a finals d’any i també disposa de l’espai Jugar i llegir, que es posarà en marxa a partir de 2015.
 
Actualment la persona responsable de l’equipament està en contacte amb les entitats del municipi i la comarca per tal de dissenyar un programa d’activitats que doni resposta a les necessitats del territori. Es preveu que el programa d’activitats estigui en marxa el primer trimestre de 2015. Fins llavors es duran a terme diversos tallers vinculats a les festes de Nadal.
 
D’altra banda, l’Oficina de Benestar Social i Família ubicada a la planta baixa de l’edifici és una dependència administrativa d’atenció presencial que té la funció d’apropar els serveis i recursos del Departament i del conjunt de la Generalitat de Catalunya a la ciutadania i al món associatiu del territori. S’hi atenen persones per tal de donar-los informació, respondre consultes, facilitar orientació, fer tràmits, gestions i registre.
 
La xarxa d’equipaments cívics de la Generalitat
 
El nou equipament de Solsona forma part de la xarxa d’equipaments cívics de la Generalitat, gestionada per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Present a 68 municipis d’arreu del país, la xarxa està formada per casals cívics, casals de gent gran, hotels d’entitats, cases de mar i també les Oficines de Benestar Social i Família.
 
Els equipaments cívics són espais públics oberts a tothom, amb la missió principal de vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió social i la pertinença al país, promovent la transmissió de valors cívics que permetin la millora de la qualitat de vida de ciutadans i ciutadanes mitjançant un seguit de serveis i recursos a l’abast de la comunitat. 
 
Es fonamenten en dos pilars bàsics: La consideració de la persona des d’una vessant global (personal, familiar, social i comunitària) i la proximitat a les persones i el territori dissenyant actuacions a partir de la participació de tots els agents implicats.
 
S’ofereixen activitats per a que totes  les persones puguin fomentar les seves aficions, ampliar coneixements i relacionar-se. Algunes activitats es dissenyen pensant amb edats concretes i les seves expectatives i necessitats, mentre que d’altres són comuns i faciliten l’intercanvi i l’enriquiment de les relacions entre generacions.
 
D’altra banda, als equipaments cívics també se cedeixen espais a les entitats de l’entorn per a que duguin a terme els seus programes i activitats i es potencia el treball en xarxa entre entitats i institucions. Alhora, per ajudar a optimitzar la gestió de les associacions, es faciliten espais per a fer treball intern propi de l’entitat.