·        El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presidit la presentació, que ha tingut lloc en el marc de l’Smart City Expo World Congress que se celebra a la Fira de Barcelona Gran Via.
 
·        L’objectiu d’smartCAT és transcendir el concepte ‘smart city’ i desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i impulsi iniciatives ‘smart’ en clau de país.
 
·        L’estratègia s’articula en cinc nivells d’actuació que agreguen administració, empreses i ciutadania en un projecte comú que treu profit de la tecnologia per transformar i millorar el dia a dia.
 
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presidit avui la presentació oficial de l’Estratègia Smart de Catalunya (smartCAT), la línia estratègica aprovada recentment pel Govern català per estendre el concepte d’smart city a escala del que la Comissió Europea anomena smart region i desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i impulsi iniciatives smart en clau de país.
En aquest sentit, el conseller Puig ha explicat que “SmartCAT s’emmarca en una sèrie de decisions estratègiques que està prenent el Govern, que requereixen coratge i valentia, per recuperar l’economia, crear ocupació i impulsar un model de societat cohesionada”
 
La presentació de l’smartCAT ha tingut lloc a la Fira de Barcelona Gran Via en el marc de l’Smart City Expo World Congress, i ha comptat també amb les intervencions del del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Puigneró, i del director de Net Future de la Comissió Europea, Mario Campolargo.
 
Segons Campolargo, “invertint en innovació i recerca en tecnologia digital, Catalunya està invertint en la seva fortalesa. Donem la benvinguda a l’estratègia smartCAT i esperem treballar-hi conjuntament a través de la plataforma S3 d’implementació de polítiques smart i de la resta d’instruments d’impuls de la nova economia de la Unió europea”
 
Finalment, Puigneró s'ha referit a la tecnologia com "una eina al servei de les necessitats de la societat i del nostre país" i que "ja fa anys que ciutats i administracions han anat implementant solucions smart. Ara és l'hora de fer-ho a nivell de país”
 
 
Els objectius d’smartCAT
 
L’estratègia smartCAT és la resposta del Govern català a les necessitats de creixement i de transformació social i econòmica de Catalunya en un entorn cada dia més complex i interrelacionat, i, en aquest sentit, aporta eines i solucions que van més enllà de la tradicional visió local per abastar tot el territori del país i posicionar-lo globalment. Si fins ara alguns ajuntaments havien apostat per les smarts cities, el Govern es proposa ara que aquestes no siguin realitats aïllades sinó que tot el país esdevingui un territori d'aplicació i gaudi de les tecnologies intel.ligents.
 
Així, smartCAT ha de convertir Catalunya en una smart region o territori intel·ligent de referència i abast internacionals, que tregui profit de l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. En definitiva, smartCAT vol projectar al món una Catalunya en què administració, empreses i ciutadania integrin la tecnologia per transformar i millorar el seu dia a dia.
 
En aquest sentit, els objectius principals de l’estratègia smartCAT són:
 
-Assolir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador.
-Optimitzar, transformar i crear nous serveis per millorar la qualitat de vida de les persones.
-Afavorir la participació ciutadana en la presa de decisions.
-Impulsar l’economia i enfortir el teixit productiu.
-Potenciar la creació d’una nova indústria de les dades.
 
Alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea ‘Europa 2020’, smartCAT dóna resposta, al mateix temps, als objectius i polítiques establerts per l’Agenda Digital per a Catalunya (idigital) i per l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).
 
En definitiva, smartCAT és una estratègia transversal que arrenglera totes les inversions amb les potencialitats de les TIC des d’una perspectiva smart per fer de Catalunya un país avançat en la societat digital que prendrà les decisions des d'aquesta perspectiva per beneficiar persones i empreses.
 
Amb aquesta estratègia, el Govern pretén millorar els  serveis als ciutadans gràcies a una utilització més eficient dels recursos i una actuació més intel·ligent mitjançant la gestió del màxim d'informació en temps real de què es pugui disposar.
 
D’altra banda, el desplegament d’smartCAT generarà una nova indústria de les dades, cosa que suposarà la creació de noves empreses i generació de nous llocs de treball que permetran la implementació d'aquest tipus de projectes tant en els sector públic com en el privat.    
 
 
Àmbits d’actuació
 
L’estratègia smartCAT posarà en marxa un conjunt d’iniciatives que agreguen administració, empreses i ciutadania en un projecte comú que integra la tecnologia smart per transformar i millorar el dia a dia i que estructura les seves prioritats al voltant de cinc àmbits d’actuació:
 
-Smart city. La Generalitat fomentarà la col·laboració entre l’Administració i el sector privat per potenciar el desplegament de projectes d’smart city a Catalunya. Dins d’aquest àmbit, s’establiran fulls de ruta per als ajuntaments més petits, es promourà l’intercanvi d’experiències d’iniciatives locals i s’impulsarà la compartició de dades i serveis.
 
-Smart land. La Generalitat promourà la col·laboració dels agents perquè a Catalunya hi hagi un entorn tecnològic que afavoreixi el desplegament de l’smart region: xarxes de telecomunicacions, centres de procés de dades i serveis de supercomputació, entre d’altres. Es tracta de desplegar iniciatives smart al territori dins dels àmbits de competència de la Generalitat i en programes supralocals.
 
-Smart economy. Per tal d’enfortir la competitivitat dels sectors en els quals Catalunya vol centrar el seu creixement industrial, es desenvoluparan accions sectorials i s’impulsaran oportunitats empresarials en els àmbits del turisme, el comerç, l’educació, la salut i els serveis socials. D’altra banda, s’apostarà pel sector tecnològic emergent del Big Data per impulsar una nova indústria de les dades.
 
-L’Smart goverment. La Generalitat vol potenciar l’estratègia de Govern Obert amb canals de comunicació bidireccionals entre administració i ciutadania, portals de transparència i participació i també facilitant l’accés a la informació pública amb dades obertes.
 
-L’Smart citizen. Per desenvolupar un territori intel·ligent, cal una ciutadania “intel·ligent” que pugui decidir quina ciutat, territori i país vol. Per això, el govern desplegarà iniciatives de capacitació digital, implicació i participació que motivin la ciutadania a participar en la presa de decisions i en la millora dels serveis públics i a col·laborar en la captació d’informació amb projectes de “ciutadà com a sensor”. 
 
 
 

1  

Imatges

Presentació de l'estratègia SmartCAT

Presentació de l'estratègia SmartCAT 388