·         El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, demana canvis en les Directives d'emissions relatives al transport, entre d’altres, per assolir els límits de contaminants que exigeix la Unió Europea
 
·         La jornada, celebrada a la seu del Parlament Europeu, a Brussel·les, ha estat impulsada per la xarxa AIR, de 13 regions que inclouen moltes de les àrees més densament poblades i industrialitzades, com Milà, Torí, Bolonya, Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Stuttgart, Colònia, Londres o Barcelona
Secretari Medi Ambient Llebot
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, ha exposat aquesta tarda al Parlament Europeu, a Brussel·les, el posicionament del Govern català sobre la nova proposta de Directiva sobre sostres d’emissions de contaminants atmosfèrics. Ho ha fet en el marc d’una jornada impulsada per la xarxa AIR (AIR-Quality Iniciative of Regions), conformada per 13 regions de 7 països membres de la Unió Europea, que representen el 22% del PIB i el 18% de la població (uns 88 milions d’habitants), i de la que Catalunya en  forma part des de la seva creació, l’any 2011. La xarxa inclou moltes de les àrees més densament poblades i industrialitzades de 7 Estats, com Milà, Torí, Bolonya, Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Stuttgart, Colònia, Londres o Barcelona. Per aquest motiu presenten una preocupació comuna en matèria de contaminació atmosfèrica i volen influir en les polítiques de millora de la qualitat de l’aire a nivell europeu ja que, malgrat els esforços esmerçats, i de la mateixa manera que passa en d’altres regions, tenen dificultats per assolir alguns dels límits dels valors establerts en la Directiva de Qualitat de l'Aire.
 
Llebot ha destacat la necessitat de tirar endavant la nova Directiva per ajudar a l’assoliment dels valors que garanteixin una bona qualitat de l’aire per a tots els ciutadans. Per fer-ho, però, ha dit, cal prevenir els desajustos entre els valors límit de qualitat de l'aire i els reglaments i polítiques de reducció d'emissions. És per això que, per augmentar la seva eficiència, ha d'anar acompanyada de canvis en les Directives d'emissions relatives al transport per carretera, les activitats d'instal·lació de combustió, pneumàtics, frens i reglaments de desgast del paviment, entre d’altres. Aquesta és una condició indispensable perquè no es tornin a repetir, per exemple, les superacions del límit de diòxid de nitrogen (NO2)  en les grans conurbacions urbanes amb pesada càrrega de trànsit per carretera i amb una gran proporció dels vehicles dièsel, com ha estat succeint a  l'àrea de Barcelona.
 
La xarxa AIR ha fet arribar al director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, Karl Falkenberg, la posició comuna de les 13 regions sobre aquesta qüestió.
 

2  

Imatges

Fotografia

Fotografia 1696

Fotografia

Fotografia 1840

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 613