L’objectiu és millorar l’atenció a les peticions d’informació sobre la possibilitat de marxar a l’estranger
 
La sessió inclou la presentació del portal “MónCAT” i una taula rodona sobre els serveis especialitzats que existeixen dins i fora de Catalunya
El Departament de Benestar Social i Família ha organitzat avui a la Diputació de Lleida una jornada de formació sobre mobilitat internacional adreçada a tècnics de joventut, de polítiques migratòries i assessors laborals per millorar l’atenció a les peticions d’informació sobre la possibilitat de marxar a l’estranger.
 
La Direcció General per a la Immigració ha programat cinc jornades: a Girona, Lleida, Amposta i Barcelona. Les sessions tenen una durada de cinc hores i inclouen la presentació del portal a Internet “MónCAT” impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació. Es tracta d’una nova eina que facilita els moviments migratoris dels catalans, tant dels que volen marxar com dels que preveuen tornar.
 
També intervenen responsables de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes per explicar el suport a la nova emigració que s’ofereix des de la Catalunya exterior. Finalment, es desenvolupa una taula rodona amb experiències dels serveis d’informació per a la mobilitat internacional des de Catalunya amb la participació de representants de la Direcció General per a la Immigració, el Servei d’Ocupació de Catalunya, CCOO, AMIC-UGT i la Direcció General de Joventut.
 
Les jornades s’emmarquen dins del “Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016” aprovat pel Govern el passat mes d’abril. Un document estratègic que inclou per primera vegada l’emigració de ciutadans catalans com a reflex del canvi de cicle migratori que viu Catalunya. Després d’una dècada caracteritzada per la intensitat en les arribades de població d’origen estranger, coincidint amb l’època de bonança econòmica, les dades indiquen una nova tendència en els darrers anys.
 
Si bé els fluxos de sortida són moderats i la majoria estan protagonitzats per ciutadans nascuts fora de l’Estat espanyol que tornen als seus països d’origen o proven sort a terceres destinacions, la nova realitat obliga els serveis públics i els organismes a adaptar les polítiques públiques i els programes per tal d’adequar-los a les noves necessitats i demandes dels usuaris. En aquest sentit, Benestar Social i Família està redactant el futur Pla d’actuacions per a la mobilitat internacional amb la col·laboració dels diversos departaments implicats. Els tres màxims objectius del Pla seran:
 
1. Facilitar informació útil a les persones que decideixen emigrar per aconseguir un projecte migratori segur i amb èxit.
 
2. Acompanyar els catalans que viuen a l’exterior i oferir, una vegada al seu destí, una acollida que faciliti la seva integració en la nova societat.
 
3. Oferir possibilitats de retorn, bàsicament relacionades amb l’oferta de llocs de treball disponibles.