La  Facultat de Veterinària de la UAB confirma que l’ossa va morir per un traumatisme accidental
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural avala la intervenció realitzada en tot moment pels veterinaris de Forestal Catalana, S.A empresa adscrita al Departament davant les acusacions que ha rebut de l’Entitat Ecologista Ipcena.
 
Forestal Catalana, com a mitjà propi, realitza i executa les actuacions que li son encomanades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
En el cas de les actuacions veterinàries amb l’ossa Auberta, aquestes van ser consensuades i acordades en el Grup de Treball de conservació de l´ós bru als Pirineus, grup constituït pels tècnics responsables en ós bru dels Governs espanyol, francès, andorrà, navarrès, aragonès, català i aranès. Totes les actuacions amb l’ossa, incloses les veterinàries, van ser executades per un equip pluridisciplinari i conjunt de tècnics del Conselh Generau d’Aran, de la Generalitat de Catalunya i de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sota la direcció tècnica del Conselh Generau d’Aran.
 
Sota aquestes directrius, Forestal Catalana va destinar a l’execució d’aquestes tasques a un dels veterinaris de major experiència en maneig i cura de fauna salvatge de tota Catalunya, el qual; 
 
  • Compta amb una àmplia experiència en l’atenció de 7.000 casos de fauna salvatge durant els darrers cinc anys als Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya, amb més de 500 cirurgies i abastant més de 200 espècies diferents.
  • Durant aquest temps ha estat el veterinari responsable del manteniment dels 2 exemplars d’ós bru que la Generalitat de Catalunya mantenia en captivitat en un dels dos Centres de Fauna Salvatge mencionats.
  • Enguany, durant la primera setmana de setembre ha participat activament en el maneig i marcatge dels 2 exemplars d’os bru esmentats per al seu posterior trasllat a un santuari d’ossos bruns a Hongria.
  • També ha estat el responsable de la primera anestèsia i examen clínic de la ossa Auberta, el passat 27 de maig.
  • Ha col·laborat i treballat en altres nuclis zoològics que acullen de fauna salvatge protegida o fauna cinegètica d’Espanya (Parc Zoològic de Barcelona, Centres de Fauna Salvatge de Toledo, de Saragossa, Cuenca i Madrid) així com en d’altres de França (secció de gestió de fauna del Parc National de la Vanoise), Itàlia (Centre de gestió de fauna salvatge CERIGEFAS, Rore), Estats Units (Raptor Center de la Universitat de Veterinària de Saint Paul, Minnesota) i Canadà (Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Toronto).
  • Ha mantingut una estreta col·laboració amb el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de la UAB (Departament que ha fet la necròpsia de la ossa), durant tota la seva formació professional (captura de diverses espècies d’ungulats salvatges, necròpsies, il·lustració de manuals educatius per al mateix departament, entre d’altres).
  • Que precisament aquest veterinari va ser proposat  pel Grup de treball de conservació de l´ós bru als Pirineus, per formar part de l’equip pluridisciplinar i conjunt d’actuació amb l’ossa Auberta.
 
L’actuació d’implantació de l’emissor intraperitoneal (dins l’abdomen de l’animal) realitzat en el cas de l’ossa Auberta, va respondre a una decisió dels tècnics experts del Grup de Treball de conservació de l´ós bru als Pirineus, i malauradament, segons s’estableix en l’informe de la necròpsia del Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de la UAB, la causa de la mort va ser un traumatisme accidental en la zona ventral del animal que tenia una hernia incisional, que li va ocasionar un quadre agut hemorràgic i necrosi de l’intestí prim.