Govern

El Govern inicia els tràmits per transformar el CESICAT en l'agència governamental de la ciberseguretat a Catalunya

query_builder   2 desembre 2014 17:31

event_note Nota de premsa

El Govern inicia els tràmits per transformar el CESICAT en l'agència governamental de la ciberseguretat a Catalunya

 
  • En compliment d’un mandat del Parlament de Catalunya, l’objectiu de la iniciativa és que l’organisme tingui la forma jurídica adequada per desenvolupar les funcions, els encàrrecs i les activitats en matèria de ciberseguretat
 
  • Serà l’encarregat, entre d’altres, de vetllar per la seguretat TIC del país, coordinar el sector públic i el privat o elaborar i executar els plans de seguretat en aquesta matèria
 
  • La mesura no tindrà cap efecte en l’organització i els recursos del CESICAT
 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei que transformarà el Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT) en l’organisme governamental encarregat de gestionar la ciberseguretat al país. L'objectiu de la iniciativa, que dóna compliment a un mandat del Parlament, és garantir que l’entitat encarregada de la funció de ciberseguretat disposi de la forma jurídica adequada per desenvolupar les funcions, els encàrrecs i les activitats en matèria de ciberseguretat.
 
En concret, entre els encàrrecs i funcions que tindrà l'organisme destaquen els següents:
 
  • L’execució del servei públic de ciberseguretat. S'encarregarà de vetllar per la seguretat TIC de Catalunya.
 
  • La coordinació amb el sector privat per millorar els nivells de seguretat TIC de la ciutadania.
 
  • El suport al Govern per elaborar i executar els  plans de seguretat TIC corresponents.
 
  • La millora del nivell de seguretat TIC i la promoció de la seguretat de la identitat digital de la ciutadania de Catalunya. Organitzarà les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius destinataris i els facilitarà les eines i programes escaients.
 
Aquestes i altres funcions les exerceix actualment la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), constituïda el 2009 com a entitat instrumental en matèria de seguretat TIC a Catalunya per desenvolupar el Pla de seguretat de la informació i les seves línies estratègiques. Ara bé, l'evolució constant del sector de la ciberseguretat que s’ha produït els darrers temps, així com el procés de reordenació de tasques i funcions que ha experimentat el CESICAT han fet necessari revisar la forma jurídica de l’ens instrumental o organisme que ha d'executar aquestes funcions.
 
La creació de la nova agència no ha de tenir efecte sobre l’organització i els recursos del CESICAT, ja que la nova entitat n’adoptarà les funcions a tots els efectes, sense impacte en l’estructuració del sector públic. Igualment, el nou organisme mantindrà les funcions de CERT (Computer Emergency Response Team), encarregat de donar resposta als incidents de ciberseguretat que es produeixen a Catalunya i que actualment desenvolupa el CESICAT.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined