Interior codifica les edificacions aïllades d'Osona per garantir la celeritat en casos d'emergència

query_builder   5 desembre 2014 16:06

event_note Nota de premsa

Interior codifica les edificacions aïllades d'Osona per garantir la celeritat en casos d'emergència

·        Aquesta implantació servirà de proba pilot per a la seva posterior implantació a la resta del territori de Catalunya
 
El Departament d’Interior i el Consell Comarcal d’Osona han signat un conveni de col·laboració que té per objecte la implantació a la comarca d’Osona de la codificació comuna de les edificacions aïllades del Sistema d’Informació Geogràfica d’Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT). Aquesta identificació permetrà conèixer  i comunicar millor la ubicació de les edificacions aïllades en les actuacions en els àmbits de la seguretat i les emergències i en cas de necessitat garantir l’eficàcia i celeritat en l’actuació dels serveis operatius.
El Departament facilitarà les dades físiques de localització de les masies al Consell Comarcal i aquest al seu torn, les farà arribar als seus habitants. La cessió de les dades es farà mitjançant el Sistema d’Informació Geogràfica d’Emergències i Seguretat (SIGESCAT) del Departament i permetrà que cada masia conegui el seu codi a efectes d’una ràpida localització davant de qualsevol incident de seguretat o d’emergències.
El Departament d’Interior desenvolupa una base de dades d’edificacions aïllades que nodreix d’informació territorial als diversos organismes del Departament competents en seguretat i emergències i entre els diversos nivells d’informació, compta amb un codi específic únic per a cadascuna de les edificacions. Aquest codi serveix com a identificador preferent en les relacions entre les diverses unitats del Departament i especialment en les sales operatives (Central de Bombers, Central de Comandament de la Policia i Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil) i el centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència (CAT112).
 
La implantació d’aquesta codificació comuna de les edificacions aïllades del SIGESCAT a la comarca d’Osona té caràcter pilot i serveix de prova per a la seva posterior implantació a la resta del territori de Catalunya. El conveni signat avui té una vigència d’un any, prorrogable automàticament per períodes anuals successius.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined