Govern

Altres acords del Govern

query_builder   9 desembre 2014 15:14

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
Aprovada la venda de la Casa Burés per 18,8 milions d’euros
 
El Consell Executiu ha autoritzat la venda de l’immoble modernista casa Burés per un import de 18.785.437,20 milions d’euros. Situat al número 18 del carrer de Girona de Barcelona, al xamfrà amb el número 30-32del carrer d’Ausiàs Marc, ha estat adquirit per la societat mercantil Trinder Promociones, SL, Societat Unipersonal, del grup britànic Europa Capital. L’edifici té una superfície de 8.900 metres quadrats.
 
L’operació s’emmarca en el Pla de racionalització i optimització d’espais dissenyat pel Govern amb l’objectiu d’aconseguir una gestió més eficient dels immobles per reduir costos i generar ingressos extraordinaris destinats a reduir dèficit, i equilibrar i sanejar les finances públiques. En aquest sentit, part dels recursos obtinguts es destinaran a eixugar deute, gràcies a la cancel·lació dels censos amb els quals es troben gravats els immobles. En concret, la Casa Burés tenia un cens de 6 milions d’euros.
 
Des del 2012, la Generalitat ha venut 38 immobles, a través de subhasta pública o venda directa, per un import de 596,4 milions d’euros. En concret, aquest 2014, el Govern ja ha tancat 17 operacions de venda per un import de 266.612.529,42 euros. A més, en queden 3 de pendents de formalitzar amb l’Ajuntament de Barcelona per un global de 45 milions d’euros.
 
 
Convocatòria d’ajuts de 8 milions d’euros per fomentar les fusions i concentracions de cooperatives agràries
 
El Consell Executiu ha aprovat destinar 8 milions d’euros per a la convocatòria d’ajuts de 2015 que fomenta la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives agràries i d’altres entitats associatives agràries. L’objectiu de la mesura és contribuir a impulsar les fusions i concentracions de cooperatives, una de les prioritats del Govern en aquesta matèria. La línia d’ajuts permetrà optimitzar i adequar les estructures de les cooperatives que s’hi acullin a les necessitats dels socis productors i a les exigències dels mercats als quals destinen els productes, cosa que permetrà mantenir i crear nous llocs de treball. En concret, la convocatòria fomenta l'adaptació de les entitats als canvis dels mercats, a les normes comercials dels nous mercats on es destinen els productes.
 
La mesura va en la línia del Pla Marc del Cooperativisme, que impulsen conjuntament el Govern i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). Aquest instrument, al costat dels mecanismes financers adients, servirà per impulsar la modernització i concentració de les cooperatives agràries a Catalunya.
Subvenció d’1 milió d’euros a Creu Roja Catalunya per a actuacions de caràcter sanitari i humanitari
 
El Consell Executiu ha aprovat autoritzar la concessió d’una subvenció d’1.057.965,00 euros a Creu Roja a Catalunya per dur a terme diverses actuacions de caràcter sanitari i humanitari. L’objectiu és donar suport a les activitats de la seu permanent del Centre per a la Cooperació a la Mediterrània i de la Mitja Lluna Roja i, al mateix temps, desenvolupar actuacions en matèria de prevenció de la sida. L’ajut s’engloba en la política del Govern d’afavorir les iniciatives de les entitats que treballen en la promoció de la salut.
 
El Centre per a la Cooperació a la Mediterrània i de la Mitja Lluna Roja va ser creat l’any 2005 a Barcelona. Es tracta de l’Oficina Permanent de Seguiment de la Conferència Mediterrània i és punt de trobada d’intercanvi d’experiències internacionals.
 
 
Aprovada la revisió del Pla especial per a emergències radiològiques a Catalunya RADCAT, que s’adapta a la normativa internacional
 
El Consell Executiu ha aprovat la revisió del Pla especial per a emergències radiològiques a Catalunya RADCAT amb l'objectiu d'adaptar-lo a la normativa internacional radiològica. S'ha modificat l'anàlisi del risc i els criteris a l'hora d'establir els municipis obligats a redactar plans d'actuació municipal (PAM). El RADCAT és l'instrument de planificació per afrontar i gestionar les incidències i emergències radiològiques que es produeixin al país. El document estableix la resposta, l'operativa i els procediments necessaris per minimitzar el risc d'una eventual emergència i garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, les infraestructures i el medi ambient.
 
El Pla preveu les emergències que es puguin originar:
 
-       A l'interior de qualsevol instal·lació radioactiva de Catalunya (instal·lacions que treballen amb materials radioactius, amb aparells de raigs X o amb acceleradors de partícules).
 
-       Fora d'una instal·lació radioactiva i que involucrin materials radioactius (es poden donar fora de qualsevol instal·lació, també no radioactiva).
 
-       En altres instal·lacions nuclears que es trobin a Catalunya, diferents de les centrals nuclears, i que tinguin afectació a l'exterior del centre. És el cas de la central Vandellós I, en procés de desmantellament.
 
En total hi ha 45 municipis obligats a elaborar un PAM per risc radiològic a Catalunya i 31 als quals es recomana fer-ho.
 
Desestimat el recurs de Repsol contra la sanció per l’abocament d’un derivat del petroli a la Pobla de Mafumet
 
El Consell Executiu ha desestimat el recurs de reposició interposat per Repsol Petróleo, SA contra la sanció de 500.000 euros que el Govern va imposar a l’empresa per un abocament accidental de 5.700 tones de nafta a la planta de la Pobla de Mafumet. L’abocament es va registrar en una canonada soterrada de la planta de Repsol en aquest municipi del Tarragonès i va afectar els aqüífers de la zona. L’objectiu de la sanció és poder restituir el medi en les condicions prèvies al vessament. L’acord exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
 
 
Autorització a Avançsa per assumir les participacions empresarials de l’ICAEN
El Consell Executiu ha autoritzat la cessió de totes les participacions empresarials de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a l’empresa pública Avançsa, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació. La mesura consolida Avançsa com a instrument de la Generalitat per a la intervenció i la presa de decisions empresarials, i també permet racionalitzar la gestió de les participacions afectades. Avançsa se subrogarà en la posició jurídica de l’ICAEN en cadascuna de les entitats participades.
 
A més, amb aquesta decisió l’Executiu continua avançant en el procés de racionalització, reducció i simplificació del sector públic de la Generalitat. La cessió afecta les participacions que l’ICAEN té a les empreses Tractament Metropolità de Fangs, Sirusa, Bilbao Gas Hub, Petrocat i Termosolar Borges.
 
 
Ampliat fins al 2016 el programa Catalunya Emprèn
 
El Consell Executiu ha aprovat ampliar fins al 2016 el programa Catalunya Emprèn, iniciat el 2012 per fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya i ajudar a la creació d’empreses i a la generació de llocs de treball. En aquesta nova etapa s’implementaran línies estratègiques per fomentar la recuperació econòmica del país i la creació d’ocupació. També s’han previst actuacions per accentuar el procés de creixement internacional, com el Programa Esprint per accelerar el creixement d’empreses amb visió internacional.
 
Des que es va posar en marxa, el Catalunya Emprèn ha consolidat una xarxa territorial de 89 centres per atendre els emprenedors i ha posat en marxa programes de suport a l’emprenedoria social i cooperativa i a les empreses emergents. S’ha ofert tutoria qualificada a 120 empreses amb un alt potencial de creixement.
Pròrroga de la prestació de determinats serveis sanitaris
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que prorroga determinades autoritzacions, convenis o contractes administratius vinculats a la prestació de serveis sanitaris com a màxim fins al 31 de desembre de 2015. L’objectiu és garantir la prestació d’aquests serveis sanitaris mentre no s’acaba la revisió i reordenació d’una part de les autoritzacions, convenis i contractes que estan prorrogats fins a 31 de desembre de 2014.
 
El Decret 118/2014 regula els encàrrecs de gestió dels serveis públics que s’han d’establir entre els centres dels sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) així com els sistemes de contraprestació per la gestió d'aquests serveis públics. El decret promou un nou sistema de contractació i contraprestació dels serveis que prioritza els resultats clínics i de salut en el nivell més adequat de resolució i amb la millor accessibilitat.