Govern

El Govern aprova un programa de mesures per atendre fills de dones que pateixen violència masclista

query_builder   9 desembre 2014 15:17

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un programa de mesures per atendre fills de dones que pateixen violència masclista

 
  • El document, el primer d’aquestes característiques a Catalunya, treballa en la prevenció, la detecció i l’atenció de la violència masclista i focalitza les accions en infants i adolescents
 
  • Els serveis d’atenció especialitzada van atendre l’any passat 2.852 dones i 836 infants víctimes de violència masclista
 
El Govern ha aprovat el Programa de mesures per a la intervenció amb fills de dones en situació de violència masclista 2014-2017, el primer d’aquestes característiques que es desenvolupa a Catalunya i que recull la necessitat de visibilitzar i millorar l’atenció dels fills de dones que pateixen violència masclista. La iniciativa va un pas més enllà en la prevenció, la detecció i l’atenció de la violència masclista i focalitza les accions en els infants i adolescents, especialment vulnerables en aquest tipus de situacions.
 
El document proposa una sèrie de línies estratègiques i accions en l’àmbit de la prevenció i la sensibilització, la detecció, l’atenció i la recuperació i els espais de coordinació. Les mesures incideixen tant en els professionals, com en la ciutadania i els procediments de treball. El programa també alerta sobre el risc que els infants integrin en un futur aquests models violents de relació, en el cas dels fills, i de submissió i dependència, en el cas de les filles.
 
Prevenció i sensibilització:
 
En relació amb la ciutadania: encetar campanyes per sensibilitzar sobre l’impacte que la violència masclista té en els fills.
 
En relació amb els serveis: incloure una visió global del fenomen de la violència masclista i de l’impacte en els fills als serveis adreçats a dones i infants; treballar en la prevenció a les escoles a través de models de coeducació; fomentar la prevenció als espais que treballen amb famílies, i fer recerca per a la recuperació o el desenvolupament de les competències parentals.
 
En relació amb els professionals: millorar la sensibilització i les competències de tots els equips professionals de diferents àmbits d’intervenció, amb atenció especial als operadors jurídics.
 
En relació amb els procediments de treball: revisar les codificacions dels sistemes d’informació i bases de dades de les unitats que treballen en aquest àmbit i adequar-les a criteris comuns on s’incorporin variables sobre fills, i revisar i actualitzar les enquestes dels departaments implicats en la prevenció de violència masclista i incorporar-hi preguntes en relació amb els fills.
Detecció, atenció i recuperació:
 
En relació amb els serveis: incloure explícitament la detecció, l’atenció i la recuperació de fills en situació de violència masclista a les carteres de serveis de tots els àmbits implicats; reforçar els recursos per a actuacions de recuperació per a infants i adolescents, i implementar estratègies de difusió, seguiment i suport perquè els serveis de salut incorporin el protocol específic i les i orientacions en matèria de fills a la seva pràctica professional.
 
En relació amb els professionals: millorar la capacitat de detecció de la violència masclista dels equips professionals que atenen fills, especialment a les escoles, als equipaments juvenils, en l’atenció primària de salut i als serveis socials bàsics; millorar la formació de professionals de la salut en el protocol i altres eines de salut per contrarestar l’impacte de la violència masclista, tant de les dones com dels fills; millorar la capacitació dels equips professionals que intervenen amb pares agressors per reduir l’impacte de la violència masclista en els fills; potenciar la formació als professionals i promoure també la formació als operadors jurídics, sobretot la judicatura.
 
En relació amb els procediments de treball: establir indicadors comuns que permetin recollir dades homogènies i conèixer la realitat; millorar el sistema d’explotació de dades policials en relació amb els fills; revisar la codificació de problemes de salut que relacionen la violència masclista i infància i definir criteris homogenis per facilitar la seva inclusió en la història clínica compartida; crear procediments policials específics; crear documents pràctics per a la detecció i diagnòstic, i revisar els procediments de gestió de dades.
 
Espais de coordinació:
 
Preveu millorar la coordinació als circuits d’infants i adolescents, com els serveis educatius, la pediatria, els centres de salut mental infantojuvenils i els equips d’atenció a la infància i l’adolescència. Fixa també la creació d’un protocol específic de coordinació i seguiment de l’atenció als fills. També preveu incorporar aquesta perspectiva als protocols d’actuació clínics i assistencials i explicar el programa de mesures en tots els circuits territorials.
 
L’any passat els serveis d’intervenció especialitzada van atendre 2.852 dones i 836 infants. Segons les dades del telèfon d’atenció 900 900 120 de 2012, el 52,8% de les dones en situació de violència masclista en la parella o en la família tenen fills menors d’edat que conviuen en el nucli familiar.
 

El Programa l’ha dissenyat el Grup de treball interdepartamental que el Govern va crear l’any passat i que està integrat per responsables polítics i tècnics implicats en la lluita contra la violència masclista. El document s’emmarca en el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista i la Llei de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. També recull el mandat de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined