L'atenció integral centrada en el pacient és l'àmbit competencial millor valorat pels professionals

query_builder   11 desembre 2014 17:40

event_note Nota de premsa

L'atenció integral centrada en el pacient és l'àmbit competencial millor valorat pels professionals

Per primera vegada una enquesta avalua les habilitats no tècniques dels professionals per identificar els àmbits de millora en l’atenció sanitària
 
El Pla de Salut 2011-2015 incorpora de forma sistemàtica el coneixement professional i clínic per planificar, gestionar i millorar el sistema sanitari
Presentació de resultats de l'enquesta d'habilitats no tècniques dels professionals
Presentació de resultats de l'enquesta d'habilitats no tècniques dels professionals
Els professionals puntuen amb un notable l’atenció sanitària centrada en la persona, amb un 4,69 sobre 6. La personalització de l’atenció, la preservació del benestar de la persona, i l’acompanyament i actitud humana vers els pacients són les habilitats no tècniques millor valorades per part dels professionals del sistema sanitari públic.
 
Per primera vegada una enquesta avalua les habilitats no tècniques dels professionals amb l’objectiu d’identificar els àmbits de millora en l’atenció sanitària a la ciutadania. El qüestionari s’ha centrat en tres dimensions competencials d’habilitats no tècniques dels professionals: l’atenció integral centrada en el pacient, el treball i organització interprofessional i entre diferents nivells assistencials, i la competència relacional.
 
“El binomi pacient-professional és molt important, aquesta línia és prioritària”, ha destacat sobre la incorporació sistemàtica del coneixement professional i clínic en la planificació, gestió i millora del sistema en el marc de la línia 7 del Pla de Salut Carles Constante, director general de Planificació i Recerca en Salut, a la presentació dels resultats del qüestionari.
 
19 equips d’atenció primària de l’àrea integral de salut Barcelona Esquerra del Servei Català de la Salut (CatSalut), que donen servei a més de 550.000 habitants, han participat en aquesta enquesta. Més de la meitat dels professionals que atenen pacients amb malalties cròniques han respost de forma anònima mitjançant una eina electrònica que inclou una bateria de preguntes.
 
Cada vegada hi ha més consens en la necessitat de millorar les habilitats no tècniques dels professionals sanitaris, especialment quan ha de donar resposta a les necessitats de pacients amb malalties cròniques.
 
El qüestionari s’ha fet a partir del treball previ de recerca qualitativa del Pla director de les malalties de l’aparell respiratori per identificar les habilitats no tècniques. L’enquesta compta amb el suport tècnic d’Onsanity i del suport logístic d’Almirall, per encàrrec de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut, juntament a través del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined