El cànon de l'aigua per a les activitats ramaderes s'aplicarà al 2% de les explotacions, les més grans de Catalunya

L'increment del coeficient s'aplicarà paulatinament en tres anys, amb una bonificació del preu de l'aigua d'entre el 90% i el 50%

query_builder   12 desembre 2014 13:50

event_note Nota de premsa

El cànon de l'aigua per a les activitats ramaderes s'aplicarà al 2% de les explotacions, les més grans de Catalunya

L'increment del coeficient s'aplicarà paulatinament en tres anys, amb una bonificació del preu de l'aigua d'entre el 90% i el 50%

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha presentat una proposta de modificació del text refós de la Llei d’aigües per a la Llei de mesures fiscals i financeres per reduir la bonificació aplicada fns ara al cànon de l’aigua a determinades activitats ramaderes fins el 50%. Fins ara, el sector, tot i no estar exempt d’aquest impost, gaudia d’una tributació bonificada al 100% mitjançant un coeficient 0. A partir de l’aprovació de la nova Llei, a les explotacions incloses dins l’annex I de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, les considerades potencialment més contaminants, se’ls aplicarà, paulatinament, els coeficients 0,1 el primer any (bonificació del 90%), 0,3 el segon (bonificació del 70%) i 0,5 a partir del tercer (50% de bonificació). Es tracta de les explotacions més grans del país, unes 600, que representen el 2% del total del sector. En aquest grup s’hi inclouen les instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de 40.000 emplaçaments per a aviram, 2.500 places per a porcs d'engreix de més de 20 kg, 750 places per a truges reproductores, i per sobre de 85.000 places de pollastres d'engreix.
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’ACA, ha mantingut reunions amb el sector per informar i comunicar-los aquest canvi en el cànon.
 
El cànon de l’aigua és un impost amb finalitat ecològica. Grava essencialment l´ús d’aquest recurs. Des de l’inici de la seva aplicació, fa 15 anys, vetlla per l’ús sostenible, l’estalvi, la reutilització, l’optimització i l’eficiència en la gestió del cicle de l’aigua. En aplicació de la Directiva marc de l’aigua, que recomana recuperar els costos dels serveis vinculats al cicle de l’aigua, proporcionant incentius adequats perquè els usuaris utilitzin els recursos hídrics de forma eficient, i tenint en compte el punt de vista social i ambiental de la repercussió d’aquestes activitats, es considera aquest augment justificat. Més tenint en compte que la resta d’usuaris, particulars, comercials o indutrials, no estan bonificats. Aquesta nova mesura representa per a l’ACA, l’any 2017, menys de l’1 per mil dels seus ingressos.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 70

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined