En el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020

Es constitueix el Consell Català de la Innovació Agroalimentària

query_builder   15 desembre 2014 17:16

event_note Nota de premsa

En el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020

Es constitueix el Consell Català de la Innovació Agroalimentària

El conseller Pelegrí en un noment de l'acte
El conseller Pelegrí en un noment de l'acte
Es tracta d’un espai de coordinació i impuls de la innovació al sector agroalimentari i forestal de Catalunya
 
Pelegrí afirma que el Departament té la voluntat d’impulsar la innovació com a eix estratègic del sector agroalimentari i forestal a Catalunya
 
El sector agroalimentari representa un 3,6% del PIB de l’economia catalana i un 17% del PIB industrial de Catalunya
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, del director general de Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, Josep Maria Martorell, de la directora general d’Innovació Empresarial d’ACCIÓ del Departament d’Empresa i Ocupació, Mariona Sanz, i del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, Melcior Arcarons, ha presidit aquesta tarda la constitució del Consell Català de la Innovació Agroalimentària.
 
Es tracta d’un òrgan que té les funcions d’impulsar i fer el seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i innovació en l’àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya que s’impulsen des de l’Administració de la Generalitat. També té entre les seves funcions vetllar pel compliment del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, aprovat pel Govern català el juny del 2013, i pel bon funcionament de la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya.
 
Aquest òrgan està liderat pel Departament i compta amb la participació dels altres departaments implicats en la innovació agroalimentària a Catalunya: Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació i Ensenyament. A més, també compta amb la participació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les organitzacions professionals agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), les principals associacions empresarials i organitzacions sindicals de Catalunya i les universitats catalanes que imparteixen formació o realitzen recerca en l’àmbit agroalimentari.  
 
Pelegrí ha recordat que aquesta línia d’actuació es desenvolupa en favor del sector agroalimentari i forestal perquè “som conscients que, com a sector econòmic, és estratègic per la rellevància que té en tractar-se d’un sector completament vertebrat en tot el territori de Catalunya i perquè, a més, representa un 3,6% del PIB de l’economia catalana i un 17% del PIB industrial de Catalunya, a banda del fet que és un dels sectors menys exposats a les conseqüències de la crisi econòmica”.
 
En aquest punt, el conseller ha volgut fer palès que “el sector agroalimentari, més enllà de ser un sector anticíclic, actualment s’està demostrant que té capacitat clara per a liderar l’economia del nostre país, sobretot fruit de l’esforç i preparació prèvia del sector i les seves empreses envers la internacionalització”. “Però, tot i així, hem de donar-li suport per a mantenir aquest lideratge sobre la base de l’Economia del Coneixement, i de la Recerca i la Innovació. La nostra voluntat és focalitzar els esforços en aquesta dualitat innovació – internacionalització”.
 
El conseller ha afirmat que des del Departament que encapçala es creu fermament en l’agricultura del coneixement, en el potencial i el gran recorregut que té la innovació en el sector agroalimentari. “Catalunya té la sort de tenir un gran patrimoni generador de coneixement, tot i que encara tenim molt de camí a fer perquè aquest rebost de coneixement generi més valor a les empreses”, ha afirmat el conseller.
 
Pelegrí ha recordat que el sector agroalimentari pot ser receptor de moltes innovacions d’altres sectors no considerats estrictament com a agroalimentaris (maquinària, materials, logística, noves tecnologies... ). “El sector agroalimentari és una font d’oportunitats per a tots els sectors de coneixement”.
 
El conseller també ha explicat que l’esforç públic en recerca i en innovació és important però s’ha d’aconseguir que les empreses s’hi impliquin. “És important afavorir el context que permeti a les empreses visualitzar la inversió en R+D+i com una oportunitat, ja que una part important d’aquesta ciència generada pels grups de recerca catalans, i que és referent a escala internacional, no s’ha convertit en valor per al sector”.
 
 
Un òrgan de coordinació i impuls de la innovació al sector agroalimentari i forestal
 
La creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària forma part d’una de les 42 actuacions previstes en el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 per tal d’establir un òrgan que permeti la governança de la recerca, la innovació i la transferència agroalimentària i del medi rural a Catalunya.
 
El Consell es concep com l’instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya que vetlla pel seguiment de les actuacions que realitzen diferents institucions, entitats, centres de recerca i empreses en l’àmbit de l’R+D+I agroalimentària i del medi natural.
 
Des del Govern català s’estan duent a terme tota una sèrie d’accions per fomentar l’estímul de l’economia agroalimentària. Es tracta d’accions dirigides a l’àmbit de la formació, la recerca, el foment de la innovació, l’assessorament i la transferència de tecnologia adreçades al sector agroalimentari de Catalunya.
 
En destaquen les propostes de treball futur entorn de les noves mesures de foment de la innovació finançades a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR), la presència del Departament en organismes de representació europeus en l’àmbit de la innovació, l’encaix de la política d’innovació agroalimentària en l’estratègica d’especialització intel·ligent de Catalunya RIS3CAT i la creació de la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya.
 
Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020
 
El Govern català va aprovar el juny del 2013 el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020. L’objectiu era definir el posicionament de R+D+i de l’àmbit agroalimentari català, alinear tots els agents del sistema vers els objectius identificats i captar més recursos per a l’R+D+i.
 
De fet, amb l’aprovació d’aquest pla, redactat i consensuat amb més de 400 professionals i representants de tota la cadena del sector agroalimentari i forestal, es reforçava i consolidava l’aposta que, des de sempre, tant el Departament d’Agricultura com el Govern català han fet per una R+D+I de qualitat, integradora, eficaç, eficient en els recursos, i orientada a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari i agroalimentari de Catalunya.
 
En definitiva, el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 és el full de ruta del Govern de la Generalitat de Catalunya dels propers anys per a esdevenir més competitius i estar més presents en tots els programes europeus de R+D+I per a impulsar encara més l’estratègia de fer de Catalunya el principal clúster agroalimentari d’Europa i referència al món”.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Imatges

El conseller Pelegrí en un noment de l'acte

El conseller Pelegrí en un noment de l'acte 3582

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined