El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal 2015 i manté un foment decidit de la sanitat vegetal

query_builder   19 desembre 2014 12:25

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal 2015 i manté un foment decidit de la sanitat vegetal

 
 
Aquesta setmana (18 de desembre) s’ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’ORDRE AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents al període 2014-2015.
 
El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix d’una elevada preparació, disponible solament amb personal tècnic altament qualificat, degudament format i, si és possible, amb experiència, la qual cosa suposa una dificultat de gestió directa d’aquest treball per una explotació. A més de l’alta especialització, la situació constantment canviant de l’evolució de les plagues i malalties dels cultius implica la necessitat d’un suport de personal tècnic en constant formació i permanent actualització del seu coneixement, adaptat a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.
 
En aquest sentit, la normativa publicada preveu una adaptació progressiva del treball de la sanitat vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) a la Gestió integrada de plagues en línia amb els objectius de la Directiva 2009/128/CE, la qual estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
 
D’altra banda, la gestió de la prevenció i lluita contra plagues, malalties i males herbes en molts casos no es pot limitar a la dimensió d’una explotació individual i necessita d’un plantejament col·lectiu i d’una visió conjunta en el territori. Les plagues considerades de quarantena i aquelles la seva prevenció i lluita ha estat declarada d’utilitat pública, tenen sovint aquestes característiques. Per aquesta raó, la present convocatòria d’ajuts a les ADV preveu actuacions especials per a la prevenció i lluita contra el foc bacterià (plaga de quarantena de la que Catalunya n’és considerada per la UE Zona Protegida) i també del virus de la Sharka, bàsiques per a prevenció i eradicació d’aquests greus organismes nocius de les nostres plantacions fruiteres.
 
Les ADV van ser ja regulades per la Generalitat de Catalunya l’any 1983 amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball tècnic en l’àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les persones agricultores.
 
Aquestes agrupacions han estat des dels seus inicis una eina molt important en la lluita contra les plagues, malalties i males herbes habituals a casa nostra, i han suposat també un suport molt rellevant per a la prevenció i lluita d’aquelles noves especialment perilloses contra les quals s’han establert mesures obligatòries per evitar la seva introducció i propagació.
 
Aquesta gestió i col·laboració amb els organismes públics des de la iniciativa privada ha estat molt ben valorada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i objecte de promoció des dels seus inicis per ser una eina eficient en la protecció dels cultius en el territori i de foment de l’ara ja obligatòria gestió integrada de plagues.
 
L’objectiu dels ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en la Ordre publicada avui, són l’assessorament en gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la lluita contra les plagues que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic en prevenció i lluita contra aquelles plagues, malalties i males herbes especialment perilloses. 
 
Els ajuts per a aquesta convocatòria, estan dotats amb un import de 1.800.000 euros, essent l’òrgan instructor el Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DAAM. El termini de presentació de les sol•licituds és d’un mes des de l’endemà de la seva publicació al DOGC. El darrer dia de presentació serà el 19 de gener de 2015.
 
Per últim destacar l’important esforç dut a terme pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a mantenir any a any els imports d’aquests ajuts,  i la ferma voluntat de potenciar i fomentar les ADV les quals considerem eines indispensables en la sanitat vegetal a Catalunya.
 
Barcelona, 19 de desembre de 2014
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined