El TSJM dictamina a favor de Benestar Social i Família en un recurs contra el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social per invasió competencial

La sentència també condemna a l'Administració General de l'Estat al pagament de les costes processals

query_builder   27 desembre 2014 11:00

event_note Nota de premsa

El TSJM dictamina a favor de Benestar Social i Família en un recurs contra el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social per invasió competencial

La sentència també condemna a l'Administració General de l'Estat al pagament de les costes processals

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) dictamina a favor del Departament de Benestar Social i Família en el recurs contenciós administratiu interposat contra la convocatòria de 28 de maig de 2013 de subvencions pel desenvolupament de programes d’intervenció integral en barris amb presència significativa de població immigrant de la Direcció general de Migracions del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per invasió competencial. La sentència anul·la la convocatòria i condemna a l’Administració General de l’Estat al pagament de les costes processals.
 
Aquesta sentència referma i consolida la jurisprudència que el Tribunal Constitucional ja ha emès en aquest sentit i confirma que les convocatòries de subvencions en matèria d’integració de les persones immigrants d’aquesta naturalesa s’inscriuen dins de l’àmbit dels serveis socials, competències exclusives de la Generalitat de Catalunya, així com les referides a la primera acollida de les persones immigrades i al desenvolupament de les polítiques d’integració. 
 
D’altra banda, aquesta sentència és molt significativa pel Departament de Benestar Social i Família, ja que un tribunal estima el recurs contenciós administratiu contra una resolució de convocatòria de subvencions, sense que prèviament s’hagin impugnat les bases reguladores. També s’ha de tenir en compte que totes les sentències favorables a l’Administració catalana emeses pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem en matèria d’immigració es referien a programes diferents.
 
 
En aquest sentit, el TSJM considera que malgrat que la convocatòria que es recorre no sigui idèntica a les analitzades anteriorment pel Tribunal Constitucional en el fons l’objecte de les subvencions és el mateix que es recull a l’article 138 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, segons el qual correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de primera acollida de les persones immigrades, així com el desenvolupament i la regulació de les polítiques d’integració.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined