Acte de presentació de l'estudi

President Mas: "L'augment de la integració laboral dels graduats en FP és un canvi de tendència que ens acosta als estàndards europeus"

query_builder   16 gener 2015 17:07

event_note Nota de premsa

President Mas: "L'augment de la integració laboral dels graduats en FP és un canvi de tendència que ens acosta als estàndards europeus"

· El cap del Govern ha presidit aquest migdia la presentació de l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2014, a la Casa Llotja de Mar
 
· Els graduats en formació professional creixen un 4% i estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves d'entre 16 i 24 anys
El president Mas i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona durant l'acte. Autor: Rubén Moreno
El president Mas i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona durant l'acte. Autor: Rubén Moreno
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha celebrat aquest migdia “el canvi de tendència” que hi ha en la Formació Professional, “l’assignatura pendent d’aquest país”,  i que ha permès que “per primer cop en els últims anys, hi hagi una major integració laboral d’aquests graduats” i, que en determinades franges d’edat, supera l’índex d’ocupació de la mitjana de joves. Són unes dades, ha dit Artur Mas, “conseqüència de la feina constant, diària, amb objectius clars i compromisos evidents” que ha dut a terme la comunitat educativa i el Govern en aquest àmbit.
 
El cap de l’Executiu es referia així a les conclusions de l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2014, publicat pel Departament d’Ensenyament i el Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. Aquest informe ha estat presentat avui a la Casa Llotja de Mar, en el decurs d’un acte que ha presidit el mateix president, i amb la presència de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el president del Consell de Cambres, Miquel Valls.
 
L’estudi presentat avui revela, entre altres dades rellevants, l’augment dels graduats en ensenyaments professionals d’entre 16 i 24 anys que troben feina, la qual cosa suposa que per primer cop des de 2007 –inici de la sèrie d’estudis d’inserció laboral- es produeix un increment de persones graduades que treballen i un retrocés de les persones que cerquen feina.
 
El president ha reivindicat en el seu discurs l’esforç de la comunitat educativa per corregir els desequilibris existents fins ara en aquest sector, i també el compromís del Govern, que, des del primer moment, es va marcar l’objectiu de “reduir l’abandonament escolar i prestigiar i intensificar els estudis de Formació Professional”, perquè, ha assegurat “com més formació, més ocupació, més salari, més contractes indefinits, i, per tant, més estabilitat en la feina. Aquest és el punt clau”.
 
Artur Mas ha ressaltat que aquest compromís de l’Executiu s’ha traduït en coses tangibles com l’aposta ferma per l'FP Dual, “el primer intent que es fa al país de manera extensiva per lligar l'FP amb el món de  l’economia productiva”, i que en els últims dos o tres cursos ha multiplicat per 10 el nombre de places, fins arribar als 5.000, la qual cosa “ens ajudarà que el canal d’inserció laboral sigui més segur”.
 
En aquesta línia, el president ha remarcat que “comencem a donar la volta a la situació, amb un 40% d’estudiants d'FP i un 60% de batxillerat, que ens acosta als estàndards europeus” i ha mostrat la seva confiança que projectes com la Llei de Formació Professional, que està en vies de tràmit al Parlament de Catalunya, situïn aquests estudis  “allà on haurien d’haver estat sempre però que, per error del país, no es va aconseguir”. Un dèficit d’atenció, ha reconegut el cap del Govern “que és un dels motius pels quals vam perdre pistonada en els anys de duresa econòmica” i que, entre altres raons, explica que altres països del nostre entorn, similars a nosaltres, tinguessin unes xifres d’atur molt més inferiors a la taxa catalana.
 
 
Estudi d’Inserció laboral
El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons, ha estat l’encarregat de presentar l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2014, que analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2013 en ensenyaments professionals entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis.
 
Una de les conclusions de l’informe és que hi ha símptomes que comença a exhaurir-se el cicle regressiu. El 41,46% dels graduats en ensenyaments professionals està treballant en el moment de l’enquesta, respecte del 41,08% del curs anterior. La taxa d’atur dels graduats segueix sent inferior a la taxa d’atur de Catalunya (que se situa en el 22,10%) i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16-24 anys (49,50%). Un total del 14,10% dels graduats en grau mitjà busquen feina mentre que el percentatge entre els graduats de grau superior és del 17,03%.
 
Si es distingeix entre els graduats de grau mitjà i els de grau superior, dels graduats de grau mitjà un 33,73% treballen i dels de grau superior ho fa un 47,60%, totes dues xifres superiors respecte de l’estudi de l’any passat.
 
L’estudi també evidencia la tendència de l’any anterior de revalorització dels estudis amb el creixement del nombre de graduats. El curs 2012-2013 es van graduar presencialment un total de 33.950 persones –als quals també se n’afegeixen 1.298 més a la modalitat no presencial-, que suposa un 4% més que el curs anterior. Es manté el fet que els graduats aposten per continuar amb la formació, conscients que a major nivell de qualificació, més altes són les opcions d’inserció en el mercat de treball.
 
Es fa palès que l’alleujament relatiu del mercat laboral no desincentiva, de moment, la continuïtat dels estudis. Els graduats que continuen estudiant són més de la meitat, un 55,10%. D’aquest percentatge, un 42,88% estudien exclusivament, i un 12,22% estudien i treballen. El major percentatge de graduats que continuen estudiant es dóna entre els joves de 16-24 anys, i el nivell d’ocupació és més alt a mesura que augmenta l’edat dels graduats. Si es distingeix entre graduats de grau mitjà i de grau superior, en el primer grup un 63,2% continua formant-se –ja sigui cursant un grau superior o fent les proves d’accés a grau superior-, i en els de grau superior la xifra és del 48,43% -ja sigui a través de la universitat o fent un altre cicle de grau superior.
 
 
Inserció laboral i graduats per trams d’edats
Respecte dels trams d’edat, es posa de manifest que la major ocupació augmenta amb l’edat dels graduats. Tant pel que fa als graduats mitjans com superiors, els graduats amb major inserció són els que tenen 30 anys o més –pot arribar fins un 69,81%-. Els situats entre els 25 i els 29 anys  tenen un 64,41% d’inserció, que suposa 4 punts més respecte de l’estudi anterior.
 
L’estudi també constata que es manté, com ja va passar l’any passat, el nombre de persones graduades majors de 25 anys, que ja són un 26,86% del total –un 26,22% en l’estudi anterior-. D’aquesta manera, es consolida l’interès d’aquesta part de la població de continuar amb la seva formació conscients de la importància de la qualificació per aconseguir una millor i més ràpida inserció laboral.
 
A major nivell d’estudis, major estabilitat contractual
L’estudi d’inserció mostra, pel que fa als tipus de contractes laborals, una correspondència entre el nivell de qualificació dels graduats i l’estabilitat contractual i l’ocupabilitat, ja que augmenten els contractes indefinits a major nivell d’estudis. S’evidencia que a més qualificació professional més reducció hi ha de la temporalitat. Destaca la tendència dels dos darrers anys de l’autoocupació a través del treball per compte propi en els ensenyaments professionals. Pel que fa a la situació dels graduats respecte del gènere, les dones tenen una major inserció laboral, mentre que entre els homes predomina la continuïtat en els estudis.
 
Respecte de les famílies professionals, l’estudi demostra que, com l’any passat, les que tenen una major inserció laboral són les de l’àmbit esportiu, seguides de les famílies maritimopesqueres, hoteleria i turisme, i fabricació mecànica.  D’altra banda, les famílies on predomina l’opció per seguir formant-se són les famílies relacionades amb les activitats físiques i esportives, informàtica i comunicacions, comerç i màrqueting, i tèxtil. La família professional amb més quantitat de graduats correspon a l’àmbit de la sanitat.
 
Els resultats mostren el nivell de salari segons els estudis i el gènere, i es constata que la majoria de graduats se situen en la franja salarial entre els 900 i els 1.200 euros. En el nivell dels 600 als 900 euros, els que han acabat un PQPI ocupen el primer lloc en un 60,67%, seguits dels graduats mitjans. En la franja entre 900 i 1.200 euros, els graduats superiors són el grup més gran, amb un 46,40%, seguits dels mitjans en un 43,69%. Finalment, en la franja salarial d’entre 1.200 i 1.500 euros i la de més de 1.500 euros, els graduats superiors tenen major presència seguits pels graduats mitjans.
 
El treball es basa en una mostra de 27.487 persones graduades el curs 2012-2013, tant de grau mitjà com de grau superior, dels ensenyaments de formació professional inicial, arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius, així com ensenyaments artístics superiors, i programes de qualificació professional inicial (PQPI).

2  

Imatges

Acte de presentació de l'estudi (1)

Acte de presentació de l'estudi (1) 477

Acte de presentació de l'estudi (2)

Acte de presentació de l'estudi (2) 498

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined