DEMIMESA

La Generalitat retirarà els residus contaminants d'una antiga instal·lació de recuperació de bateries a Sant Llorenç d'Hortons

query_builder   23 gener 2015 08:50

event_note Nota de premsa

La Generalitat retirarà els residus contaminants d'una antiga instal·lació de recuperació de bateries a Sant Llorenç d'Hortons

DEMIMESA
 
  • L’Agència de Residus de Catalunya actuarà de forma subsidiària en aquest indret de l’Alt Penedès, gràcies als fons recaptats pel cànon de residus industrials

 

  • Tant la Comissió de Seguiment del Cànon de Residus Industrials com l’Ajuntament n’han donat el vistiplau

 

  • Des de l’any 2006, 20 emplaçaments de tot Catalunya amb sòls contaminats han finalitzat les actuacions de recuperació
 
 
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) recuperarà ambientalment l’espai on estaven ubicades les instal·lacions de l’empresa Derivados de Minerales y Metales, SA (DEMIMESA), properes al nucli de la Beguda Baixa, al terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès), molt deteriorats després que aquesta tanqués l’any 2005 i hi abandonés gran quantitat de residus contaminants. S’estima que les tasques de retirada duraran uns dos anys.
 
 
DEMIMESA desenvolupava una activitat de recuperació de bateries electroquímiques d’automoció usades des de finals dels anys 60 fins el seu tancament. El procés de reciclatge produïa com a residus, entre d’altres, escòries de plom, antimoniats de plom, i pols fines de filtratge. L’ARC ha seguit el cas des de l’inici, incoant diferents expedients sancionadors pels abocaments. L’any 2007 la instrucció d’un procediment per delicte ambiental va finalitzar amb una sentència condemnatòria per als responsables de l’empresa. Aquell mateix any, després que l’ARC declarés el sòl com a contaminat, determinant que l’empresa havia de fer-se càrrec de la restauració de l’afectació produïda, aquesta va iniciar les tasques de retirada dels residus però les va aturar l’any 2009 per manca de disponibilitat econòmica. Aquests residus han seguit presents a l’emplaçament i s’hi han anat afegint d’altres de perillosos, com les plaques de fibrociment trencades procedents de les pròpies instal·lacions.
 
 
Ara l’ARC iniciarà un procediment d’execució subsidiària que obliga a la restauració ambiental de l’emplaçament, fent-se càrrec de les despeses derivades, que ascendeixen a uns 2,6 MEUR. Aquest import procedirà de la part dels fons recaptats pel cànon de residus industrials destinat a actuacions subsidiàries corresponents als anys 2014 i 2015, i de fons propis de l’agència. Aquesta és la primera actuació d’aquestes característiques que es pot efectuar gràcies al fons del cànon, que es recapta des de l’any 2014. L’actuació no treu que l’ARC continuï el procés de reclamació amb els responsables de l’empresa, que s’haurien de fer càrrec, en última instància, de totes les despeses.
 
 
El cànon de residus industrials
 
El cànon de residus industrials grava la destinació dels residus industrials als dipòsits controlats. Des d’inicis d’aquest any, el preu és de 7,90€ per tona abocada. El retorn de les quantitats recaptades a través d’aquest cànon tenen com a finalitat principal:
 
  • Actuacions subsidiàries de gestió de residus abandonats (36% de l’import recaptat).
  • Actuacions per minimitzar la quantia de residus que van a abocador, a través, per exemple, de la valorització energètica (més del 50% de l’import recaptat).
  • La realització d’estudis de prevenció i tecnologies innovadores de tractament de residus (10% de l’import recaptat per a retorn).
La Comissió de Seguiment del Cànon de Residus Industrials ha aprovat la proposta per a la recuperació dels terrenys de l’antiga DEMIMESA, i també s’ha assolit l’acord necessari amb l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons que en possibilita l’acció.
 
 
El cessament d’activitats
 
La problemàtica produïda per l’abandonament de residus i/o productes d’empreses que cessen la seva activitat, com és el cas de l’antiga fàbrica de Massó i Carol, de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), i la contaminació que poden causar en el sòl, com en el cas de DEMIMESA, ha estat destacable a Catalunya.
 
D’aquí la validesa del model català de gestió de residus industrials, en especial del fet que les activitats gestores de residus disposin de fiances abans d’iniciar les activitats per garantir que, en cas de abandonament de residus o d’afectació al medi, es puguin realitzar les actuacions necessàries de recuperació.
 
 
Els sòls contaminats a Catalunya
 
Des de l’any 2006 s’han dictat 59 resolucions de declaració de sòl contaminat i 37 resolucions d’aprovació de projecte de recuperació voluntària de sòl. 20 d’aquests emplaçaments ja han finalitzat les actuacions de recuperació
 

4  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 233

Foto 1

Foto 1
JPG | 2489

Foto 2

Foto 2
JPG | 207

Foto 3

Foto 3
JPG | 2489

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined