La Llei d'espectacles supera el primer tràmit parlamentari amb èxit

query_builder   4 febrer 2015 19:51

event_note Nota de premsa

La Llei d'espectacles supera el primer tràmit parlamentari amb èxit

  • La norma substituirà la vigent i té com a objectius la simplificació administrativa facilitant la iniciativa dels emprenedors, un oci segur, de qualitat i garantint la convivència
 
 
La  Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives ha superat el primer tràmit parlamentari. La nova llei té com a objectiu garantir la seguretat dels participants, reforçar la convivència entre tots els sectors implicats, assegurar la qualitat dels establiments i de les activitats, i facilitar l’activitat econòmica. La norma substituirà la llei d’espectacles vigent i s’ha redactat donant compliment a la directiva europea que obliga a simplificar els tràmits administratius per facilitar l’activitat econòmica.
 
 
La llei d’espectacles vigent és poc entenedora la qual cosa dificulta la seva aplicació i genera inseguretat jurídica als diferents operadors. Amb l’objectiu de resoldre aquestes qüestions, la nova regulació inclou més definicions de conceptes i més precisions que la normativa anterior. Així, dóna especial rellevància al concepte de risc important, que ve determinat per la regulació en matèria de prevenció d’incendis, basat en elements objectius com l’aforament o la superfície.  Per incrementar la seguretat jurídica, la llei precisa quines activitats queden incloses en l’aplicació de la llei i quines queden fora.
 
Fomentar i promoure la qualitat de les activitats i els establiments és un dels objectius de la nova llei. Per aquest motiu,  preveu la creació de destintius que ho acreditin, com la denominació de qualitat Q10, que podran obtenir aquells establiments que compleixin els requisits pre-establerts.
 
La nova llei també vol facilitar l’activitat econòmica vinculada al món de l’oci. Per això i per donar compliment als objectius de la directiva europea de mínima intervenció i simplificació administrativa, la nova llei estableix el règim general  de la comunicació  en activitats recreatives. Així, doncs, la sol·licitud de llicència o autorització només serà necessari quan es tracti d’una activitat que s’emmarqui en el concepte de risc important.
 
La llei d’espectacles, però, també vetlla  per la convivència i el respecte cívic de les persones no participants a les activitats. Per aquest motiu,  estableix un seguit d’obligacions que han de complir els titulars dels establiments i els organitzadors de les activitats. Per exemple, complir els horaris d’inici i acabament de les activitats, respectar l’aforament màxim permès o impedir que el públic surti amb begudes dels establiments. En cas de no complir-se les obligacions es preveu un règim sancionador per a la persona responsable.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined