El Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de metrologia

query_builder   10 febrer 2015 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries previ a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de metrologia

·     Les disposicions finals de la norma modifiquen tant la Llei d’Indústria com la Llei del Sector Elèctric, fet que podria vulnerar les competències de la Generalitat en matèria d’indústria i energia
 
El Consell Executiu ha sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen per analitzar la constitucionalitat de diferents preceptes de la Llei 32/2014, de Metrologia, aprovada pel Govern espanyol, ja que considera que envaeixen les competències de la Generalitat en matèria d’indústria i d’energia. A més d’establir i aplicar el sistema legal d’unitats de mesura, la nova Llei de Metrologia modifica, mitjançant tres de les seves disposicions finals, la Llei 21/1992, d’Indústria, i la Llei 24/2013, del sector elèctric, modificacions que el Govern adverteix que podrien vulnerar la capacitat normativa, executiva  i supervisora de la Generalitat en aquestes matèries.
 
En el cas de les modificacions de la Llei d’Indústria, les modificacions afecten l’habilitació dels organismes de control –és a dir, les entitats encarregades de verificar el compliment de les condicions de seguretat de les activitats, productes i instal·lacions industrials per part de les empreses– i a la seva supervisió. La Llei de Metrologia estableix que els organismes de control podran escollir les autoritats d’origen a l’hora d’habilitar-se –és a dir, podran decidir quina normativa autonòmica han de complir per ser reconegudes per prestar els seus serveis al conjunt de l’Estat, sempre i quan tinguin una seu en aquella Comunitat Autònoma-, i el Govern adverteix que això pot comportar que es desplaci i es desactivi el principi de territorialitat de les disposicions i actes de la Generalitat per a la supervisió d’aquestes entitats.
 
A més, aquests aspectes de la Llei de Metrologia es remeten a la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, que segons el dictamen 5/2014 del Consell de Garanties Estatutàries vulnera les competències de la Generalitat (i per la qual ja s’ha presentat recurs d’inconstitucionalitat davant del TC).
 
Pel que fa a l’àmbit elèctric, la Llei de Metrologia afegeix un article a la Llei del Sector Elèctric que habilita la planificació elèctrica estatal a incloure un annex no vinculant d’infraestructures, per tal de poder iniciar-ne la tramitació. El Govern considera que l’existència d’aquest annex pot obligar-la a tramitar infraestructures que no s’acabin realitzant o bé pot comportar la suspensió de processos administratius d’actuacions ubicades a Catalunya i competència de la Generalitat que siguin dependents de la planificació elèctrica vinculant.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined