Vuit milions d'euros en ajuts plurianuals per a fusions entre cooperatives agràries de Catalunya

query_builder   18 febrer 2015 13:42

event_note Nota de premsa

Vuit milions d'euros en ajuts plurianuals per a fusions entre cooperatives agràries de Catalunya

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar ahir dimarts, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la Resolució per la qual es convoca els ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a l'any 2015.
 
Aquesta convocatòria dels ajuts corresponents als apartats 3.1, 3.2, 3.3 i 3,4 de l’annex de l’Ordre AAM/313/2013, de 4 de desembre, que es regeixen per les bases reguladores aprovades en l’esmentada Ordre (DOGC número 6522, de 16.12.2013), entra en vigor l’endemà de la seva publicació. Les sol·licituds d’ajut es poden presentar fins al proper dia 17 d’abril inclòs. Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme durant els anys 2015, 2016, i 2017.
 
Les subvencions van a càrrec dels pressupostos del DAAM amb un import total màxim de vuit milions d’euros i, tenen caràcter de crèdit plurianual dotat amb uns imports màxims de 2.500.000 euros per a la anualitat de 2015, 2.500.000 euros per a la de 2016, i de 3.000.000 euros per a la de 2017.
 
El Departament defensa que una bona estratègia per a garantir la viabilitat del sector agroalimentari consisteix a guanyar dimensió concentrant la producció i orientant-la cap al mercat, si és possible cap a la seva internacionalització. Hi ha una veritable necessitat estructural i territorial de millorar la dimensió de las cooperatives catalanes per tal de crear una estructura òptima per a la gestió de l’oferta agrícola, afavorint la transformació i la comercialització de productes de qualitat. Així doncs, cal estimular i accelerar els processos d'integració de cooperatives per tal de reduir el cost econòmic i social i afavorir la cohesió socioeconòmica i territorial de Catalunya.
 
Els ajuts d’aquesta convocatòria d’enguany del Pla de concentració, intercooperació i modernització de les cooperatives agràries s’atorgaran en concurrència competitiva atenent criteris de prioritat establerts en les bases reguladores de l’Ordre AAM/313/2013, de manera que les actuacions de concentració per fusió de cooperatives esdevenen peça clau per a ser finalment beneficiàries dels ajuts.
 
Aquests ajuts estan destinats a sufragar les actuacions derivades dels processos d’integració cooperativa, la millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris, i la comercialització de productes de qualitat. Inversions per a la millora i adequació de l’estructura, els processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris, així com l’adequació dels recursos humans per la millora de la gestió tècnic-econòmica.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined