El Govern aposta perquè tots els graduats tinguin el nivell B2 d'una tercera llengua

El programa Parla3 impulsa els mecanismes d'acompanyament necessaris perquè tots els graduats obtinguin el nivell abans del 2018

query_builder   23 febrer 2015 11:02

event_note Nota de premsa

El Govern aposta perquè tots els graduats tinguin el nivell B2 d'una tercera llengua

El programa Parla3 impulsa els mecanismes d'acompanyament necessaris perquè tots els graduats obtinguin el nivell abans del 2018

  • El Govern volen aconseguir que en els propers 4 anys tots els graduats tinguin el nivell B2 d’una tercera llengua
  • L’any 2014, el Parlament va instar al Govern i a les universitats a impulsar les mesures necessàries perquè els nous estudiants universitaris es graduïn amb un nivell B2.2 en una tercera llengua
  • El Govern es compromet a avançar al 2018 el compliment del mandat europeu (Horitzó 2020) que vol assegurar que la pràctica totalitat dels estudiants accedeixin a la universitat amb el nivell B2.2 d’una tercera llengua

 

El Govern i les universitats catalanes volen aconseguir que en els propers 4 anys tots els graduats tinguin el nivell B2.2 d’una tercera llengua
 
El Govern, juntament amb les universitats, impulsa a partir d’aquest curs 2014-2015 el programa Parla3, amb l’objectiu que en 4 anys tots els graduats de nou accés tinguin el nivell B2.2 d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià). El programa inclou diverses modalitats d’ajuts econòmics per a l’obtenció del certificat del nivell B2.2. Així mateix, posa a disposició dels futurs graduats els instruments per formar-se i acreditar aquest nivell avançat d’anglès, francès, alemany o italià.
 
Aquesta fita significa que al 2018, més de 30.000 graduats s’incorporaran al teixit socioeconòmic del país amb un nivell avançat d’anglès, francès, alemany o italià. Això comportarà que Catalunya formi part del conjunt de països europeus més avançats en el coneixement de terceres llengües.
 
Característiques del Programa Parla3 

El programa Parla3 s’estructura en tres fases: avaluació (Avalua’t), formació (Forma’t) i acreditació (Acredita’t), a les quals s’acolliran els estudiants en funció del seu nivell en la tercera llengua escollida.
 
  • Fase Avalua’t, s’ofereix a tots els universitaris de nou accés a un grau la realització d’una prova diagnòstica on-line gratuïta per orientar-los sobre el nivell de coneixement d’anglès, francès, alemany o italià
  • Fase Forma’t, si la prova evidencia que no es té el nivell B2.2, el programa Parla3 inclou una àmplia oferta de cursos formatius. Els estudiants que segueixin els cursos formatius del Parla3, obtindran l’acreditació de manera automàtica un cop superin el curs corresponent al nivell B2.2
  • Fase Acredita’t, aquells estudiants que en la prova orientativa obtenen un nivell B2.2, poden aconseguir el certificat corresponent realitzant la prova CLUC, la prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats
 
Acredita’t també preveu que els estudiants que ja disposen d’un B2.2 acreditat, només han de presentar el certificat corresponent a la universitat on es cursi el grau.
 
Totes els certificats s’han d’ajustar al Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECR), fixat pel consell d’Europa.
 
 
Ajuts que es concedirà en el marc del Programa Parla3
 
Inclou dues convocatòries d’ajuts de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de fins a 350 euros per realitzar cursos de formació i de 50 euros per al pagament de la prova CLUC. Els cursos de formació finançats són els corresponents als nivells B1, B2.1 i B2.2.
 
  • Són ajuts universals ja que no presenta condició de renda, però sí hi ha condicions en la superació dels cursos i de la prova per accedir-hi.
 
  • Aquests ajusts s’abonen un cop es finalitza i se supera el curs corresponent, amb l’excepció dels estudiants beneficiaris d’una beca Equitat en un tram 1 o una beca MECD que rebran l’ajut abans de l’inici de curs. A més, a aquests estudiants, se’ls finançaran també els cursos per al nivell A2.
 
  • Es poden sol·licitar durant tot l’any, ja que es tracta de convocatòries obertes. La dotació pressupostària dels ajuts se situa entre 3-4 milions d’euros anuals, en funció de les peticions que es realitzin.
 
El Govern conscient de la importància de la formació d’idiomes,  impulsarà una campanya informativa dirigida als estudiants per difondre el programa Parla3, que es podrà consultar al web http://futurambidiomes.gencat.cat.
 
 
 
 
 
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined