La Generalitat consolida les polítiques d'igualtat en matèria d'ocupació i relacions laborals

El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, signen un nou conveni de col·laboració

query_builder   23 febrer 2015 11:16

event_note Nota de premsa

La Generalitat consolida les polítiques d'igualtat en matèria d'ocupació i relacions laborals

El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, signen un nou conveni de col·laboració


Dilluns, 23 de febrer de 2015.— El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, i la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, han signat avui un nou conveni de col·laboració entre els departaments d’Empresa i Ocupació, a través de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, i de Benestar Social i Família, a través de l’Institut Català de les Dones, per desenvolupar polítiques d’igualtat en matèria d’ocupació i relacions laborals.
 
Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 aprovat pel Govern, amb què s’incorpora la perspectiva de gènere a totes les actuacions i polítiques del Govern de la Generalitat per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits.
 
En aquest sentit, l’any 2013 es va signar un Acord Marc per avançar en l’eliminació de les discriminacions que encara persisteixen a l’àmbit laboral, mitjançant una programació estratègica comuna dels dos departaments.
 
En aquest Acord Marc es detallen les actuacions a desenvolupar al llarg dels diferents exercicis en els següents àmbits:
 
-       accions de sensibilització vers la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball i foment de la participació femenina;
-       promoció de la igualtat i la qualitat en el treball a les empreses, i organització dels temps i coresponsabilitat; i
-       promoció de les dones a càrrecs de responsabilitat i direcció i suport a l’emprenedoria.
 
En el Conveni de col.laboració per a 2015 que s’ha signat avui, el segon de la legislatura, es preveu consolidar l’activitat amb les empreses a través de tallers i cursos específics relacionats amb la promoció de la igualtat, l’organització del temps de treball i la qualitat en el treball; avançar, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, en l’impuls de l’acreditació de competències professionals per a les persones que treballen en la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; promoure la concertació social en matèria d’igualtat; col.laborar amb la Inspecció de Treball en la definició d’objectius per tal de detectar i corregir les situacions de discriminació; formar a dones empresàries i emprenedores;  i fer sensibilització a través de diferents jornades i actes públics.
 
 
Situació de les dones en el mercat de treball
 
Segons dades de la Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre del 2014, del total de 756.500 persones en atur a Catalunya, hi ha 350.200 que són dones. Pel que fa al nivell d’ocupació de les catalanes (59,9%) hi ha gairebé 7 punts de diferència respecte a la taxa d’ocupació dels homes (66,8%). En el cas de la taxa d’activitat, la diferència entre homes (83,7%) i dones (74,5%) creix fins els 9 punts.
 
Pel que fa a la situació contractual és diferent segons el sexe. Hi ha més homes que dones ocupats a temps complert. En aquest sentit, l’EPA situava el percentatge de dones ocupades a temps parcial en un 23,6%, més del triple que la dels homes, un 7%. Aquesta diferència repercuteix tant en els salaris com en les prestacions que se’n deriven, com l’atur o les futures pensions de jubilació, representant aquesta parcialitat un factor important d’empobriment de les dones.
 
Cal destacar que la bretxa salarial entre sexes, a partir del salari brut anual, se situava l’any 2012, segons l’Idescat, en el 24,81% (incloent-hi contractes de jornada completa i de jornada parcial) i en el 17,9% (tenint només en compte la jornada completa).
 
En relació a la doble presència, segons l’enquesta de l’ús del temps de 2011, en mitjana, les dones dediquen al dia més de 4 hores al dia al treball no remunerat (llar i família) mentre que els homes en dediquen la meitat (2 hores i 2 minuts). Això suposa que les dones suporten una càrrega de treball total molt superior a la dels homes. La metodologia que s’utilitza al Departament d’Empresa i Ocupació per identificar i avaluar l’exposició a condicions de risc psicosocial considera la doble presencia un dels seus cinc grans grups de factors de risc.
 

2  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 3433

Fotografia 2

Fotografia 2 2734

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined