Govern

El Govern incentiva la nova estructura de l'oficina judicial amb l'aprovació d'un increment del complement específic del personal per garantir un servei més àgil i eficaç

query_builder   24 febrer 2015 14:52

event_note Nota de premsa

El Govern incentiva la nova estructura de l'oficina judicial amb l'aprovació d'un increment del complement específic del personal per garantir un servei més àgil i eficaç

 
 
  • El Consell Executiu ha aprovat dos nous trams del complement específic del personal al servei de l’Administració de justícia que permetrà especialitzar els professionals de gestió i tramitació processal i d’auxili juidicial i garantir, així, una major agilitat i efectivitat de l’Administració de justícia
 
  • El paper d’aquests professionals és fonamental per dur a terme els tràmits necessaris per executar les resolucions judicials i processals i garantir la tutela judicial efectiva dels ciutadans
 
  • La nova organització que modernitza l’Administració de justícia s’està implantant als partits judicials d’Amposta, Cornellà de Llobregat, el Vendrell i el Prat de Llobregat
 
El Govern ha aprovat dos nous complements específics per al cos de gestió i tramitació processal i administrativa i el cos d’auxili judicial amb l’objectiu de garantir l’especialització d’aquests professionals per dotar d’una major agilitat i efectivitat de l’Administració de justícia. La finalitat del complement del cos de gestió i tramitació processal i administrativa és que aquests professionals es dediquin en exclusiva a l’execució de sentències i, en conseqüència puguin assolir el nivell previst de resolució d’executòries. Amb el segon complement, el Govern busca disposar de personal que faci de manera específica les funcions de supervisió en els àmbits d’arxius i efectes judicials als partits on s’implementa l’oficina judicial.
 
El Consell Executiu ha aprovat un complement específic per als funcionaris del cos de tramitació processal i administrativa adscrits al Servei Comú Processal d’Execució, que és un 17,56% superior al complement genèric retributiu anterior. Als funcionaris del cos de gestió processal i administrativa adscrits a aquest mateix Servei, també se'ls assignarà un complement específic superior, amb un increment del 16,98% respecte l'anterior. L’objectiu de la mesura és incentivar tots els llocs de treball dels serveis comuns processals d'execució, de manera que aquests professionals es dediquin exclusivament a l'execució de les sentències i puguin assolir el nivell previst de resolució d'executòries.
 
L'agilitat en l'execució és essencial per garantir la tutela judicial efectiva dels ciutadans i, en aquest sentit, el Govern entén que el paper d’aquest servei comú és fonamental per dur a terme els tràmits necessaris per executar les resolucions judicials i processals que s'han de complir de manera forçosa amb celeritat i eficàcia.
 
Pel que fa al segon complement específic que ha aprovat el Govern per al cos d’auxiliar judicial (que és un 17,95% superior al complement genèric retributiu anterior) té com a objectiu assignar de manera específica les funcions de supervisió en els àmbits d’arxius i efectes judicials. I és que és necessari disposar de personal que actuï com a referent en aquest àmbit als partits judicials on s'implementa l'oficina judicial. Aquest personal ha de fer el seguiment de les actuacions, supervisar el funcionament del programari informàtic específic, coordinar-se amb la resta de personal d'auxili judicial del partit i ser l'interlocutor amb els responsables corresponents dels òrgans judicials i el Departament de Justícia.
 
Per acord de Govern de 24 de juliol de 2012, l’Executiu ja va aprovar els complements específics de la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya dels partits judicials de Girona i Olot i, el 23 de desembre de 2013, dels partits judicials de la Seu d’Urgell, Amposta, Cornellà de Llobregat, el Vendrell i el Prat de Llobregat.
 
Després de les primeres implementacions de l’oficina judicial a Girona, Olot i la Seu d’Urgell i d’analitzar les diferents situacions dels partits on s’ha posat en marxa i on es preveu fer-ho properament, el Govern ha considerat necessari introduir millores i mantenir els trams retributius aprovats anteriorment. Un cop aprovats els complements, el Departament de Justícia ha de tramitar les modificacions corresponents de les relacions de llocs de treball de tots aquests partits judicials per poder fer efectiva la mesura.
 
Els serveis comuns processals que preveu la nova organització de l’oficina judicial que s’implantarà a tot Catalunya els propers anys assoleixen un paper fonamental, ja que és on es concentren els recursos humans i materials disponibles per centralitzar les tasques que no requereixen una intervenció directa del jutge o magistrat. Això permetrà rendibilitzar els recursos disponibles i aplicar tècniques de gestió i metodologies de treball homogènies a tots els partits judicials.
 
Nova organització judicial
 
El nou model organitzatiu de l’oficina judicial és la resposta a una necessitat evident de renovar i modernitzar l’Administració de justícia, que es basa a compactar funcions en serveis comuns, millorar el suport a la funció jurisdiccional, establir metodologies de treball, enfortir mecanismes de direcció i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball, entre d’altres.  Amb una major racionalització dels recursos i un ús generalitzat de les TIC, el Govern continua apostant, en tot allò que és de la seva competència, perquè esdevingui un àmbit més funcional, eficaç i de qualitat i ofereixi, per tant, un millor servei a professionals i ciutadans.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined