Avui comença la segona fase de la implementació de l'expedient judicial electrònic als jutjats de l'Hospitalet de Llobregat i Badalona, els primers fora de Barcelona

query_builder   9 març 2015 13:29

event_note Nota de premsa

Avui comença la segona fase de la implementació de l'expedient judicial electrònic als jutjats de l'Hospitalet de Llobregat i Badalona, els primers fora de Barcelona

El Departament de Justícia ha culminat la primera fase de la implementació del sistema e-justícia.cat, que permetrà treballar sense papers als jutjats de primera instància, capacitats, estat civil i família
 
I ha iniciat també per primera vegada la prova pilot de l’expedient judicial electrònic a la jurisdicció social, concretament al Jutjat Social número 3 de Barcelona
 
 
El Departament de Justícia avança en el seu programa de modernització de l’Administració de justícia amb la implementació de la segona fase del projecte del sistema de gestió processal e-justícia.cat, que s’inicia avui als set jutjats de 1a instància del partit judicial de l’Hospitalet de Llobregat i els set jutjats de la mateixa jurisdicció del partit judicial de Badalona, als quals seguiran, de forma progressiva, la resta de jutjats de 1a instància dels partits judicials de Catalunya que tenen separació de jurisdiccions.
 
La implantació d'aquest sistema implica un canvi important en la manera de treballar dels jutjats i, per això, el Departament ha cregut que era imprescindible comptar amb la implicació i suport de les persones que treballen als jutjats. En aquesta línia, s’ha apostat des de l'inici del desplegament, al juny del 2013, per l'impuls d'accions de gestió del canvi organitzatiu, reforçant sobretot aspectes de formació, comunicació i suport a l’usuari.
 
En aquesta línia, els professionals que avui comencen a treballar amb el nou sistema s’han estat preparant per fer servir la nova eina informàtica durant les quatre setmanes anteriors. Així, les dues primeres setmanes han rebut informació especialitzada sobre l’e-justícia.cat i les dues setmanes següents, formació de cinc hores diàries per poder desenvolupar la seva feina amb total garantia. A més a més, el Departament de Justícia també ha posat a disposició d’aquests empleats personal de suport per assistir-los durant les tres primeres setmanes i, durant tres setmanes més, suport a demanda del personal que ho pugui necessitar.
 
 
Culminació de la primera fase de l’e-justícia.cat
 
A mitjan febrer el Departament de Justícia ja ha finalitzat el desplegament del nou sistema de gestió processal e-justícia.cat als 48 jutjats de primera instància, als vuit jutjats de família i als dos jutjats d’estat civil i capacitat de les persones, 58 jutjats en total de la jurisdicció de Barcelona.
Aquests jutjats tenen ja habilitat l’expedient judicial electrònic, i només resten pendents d’implementar amb el nou sistema al partit judicial de Barcelona els 10 jutjats mercantils, actuació que el Departament durà a terme durant aquest any.
 
Pel que fa a la formació, hi han participat més de 600 persones entre funcionaris, jutges i secretaris.
 
 
Funcionament dels jutjats de primera instància

Durant l’any 2014, aquests 58 jutjats han rebut 32.886 demandes, de les quals 19.971 han estat presentades telemàticament a través del sistema de tramitació telemàtica d'assumptes (TTA). Així mateix, s'han incoat  41.772 procediments, s'han realitzat 1.601.359 tràmits i s'han generat  859.125 documents.
 
Pel que fa a les notificacions, se n’han fet 520.030 a través del canal de comunicació Lexnet, xifra que representa un 66 % del total de notificacions realitzades. A més a més, s’han signat electrònicament 748.873 documents, la qual cosa suposa que el 98 % de les signatures es realitzen amb certificat digital.
 
 
L’e-justícia.cat, l’eina del futur

Emmarcat en el procés de modernització de l'Administració de justícia, el sistema de gestió processal d'e-justícia.cat, anomenat tramitació (TRA), permet la tramitació dels procediments judicials i habilita l'expedient judicial electrònic, que es configura com el conjunt de tota la informació i documentació, tant d’entrada com de sortida, d'un procediment judicial.
 
Aquest sistema permet la implementació de millores tecnològiques, com enviaments telemàtics i signatura electrònica; explotació de la informació per part de professionals, ciutadans i membres de l’Administració de justícia; interoperabilitat amb altres sistemes, i la millora progressiva de la qualitat i de la fiabilitat de la informació de l’Administració de justícia. El sistema, per tant, és un avenç cap a un entorn sense paper.
 
D’altra banda, el Departament de Justícia ha iniciat també la prova pilot del sistema e-justícia.cat adreçat a la jurisdicció social en el Jutjat Social número 3 de Barcelona, per començar a implementar el nou sistema en aquesta jurisdicció durant l’any en curs.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined