Agricultura impulsa la gestió forestal a Catalunya

El Govern va aprovar ahir l'acord pel qual s'aprova el Programa d'activació de la gestió forestal a Catalunya.

query_builder   18 març 2015 08:30

event_note Nota de premsa

Agricultura impulsa la gestió forestal a Catalunya

El Govern va aprovar ahir l'acord pel qual s'aprova el Programa d'activació de la gestió forestal a Catalunya.

L'oferta de fusta i la superfície millorada en boscos públics ha assolit un màxim històric aquest any 2015 i  duplica l'oferta de l'any 2013
L'oferta de fusta i la superfície millorada en boscos públics ha assolit un màxim històric aquest any 2015 i duplica l'oferta de l'any 2013
 
 El Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, aprovat per l’Executiu català en data 17 de juny de 2014, va establir les directrius tècniques per a l’execució d’una política forestal integral en el conjunt del territori de Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i la legislació estatal bàsica en la matèria.
 
 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla és la totalitat dels terrenys forestals de Catalunya i té com a objectius:
 
- promoure la gestió activa dels terrenys forestals i la millora de la seva accessibilitat, per a potenciar les seves funcions socioeconòmiques i ambientals i fomentar la conservació de la biodiversitat;
 
- donar suport a la propietat i la indústria forestals com a principals agents del sector econòmic, cercant fórmules d’organització de l’oferta i la demanda (associacionisme, cooperativisme);
 
- millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús dels seus productes;
 
- i promoure, també, una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions sectorials, per a fomentar sinèrgies.
 
En coherència amb aquest Pla i amb el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, el Govern de la Generalitat va establir l’estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, la qual té, com a vector clau per a implementar amb èxit la bioeconomia a Catalunya, l’establiment de models locals de subministrament i consum de biomassa per a produir energia tèrmica.
 
Per al compliment dels esmentats objectius, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), mitjançant la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, està promovent l’increment de la gestió forestal sostenible als boscos de Catalunya, per exemple, l’oferta de fusta i la superfície millorada en boscos públics ha assolit un màxim històric aquest any 2015 i gairebé duplica l’oferta de l’any 2013. Per a consolidar això, recentment s’ha creat un programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya que se centra a establir sistemes de col·laboració entre les administracions locals i l’Administració forestal de la Generalitat, com ara els convenis de col·laboració en la gestió entre el DAAM i l'entitat local.
 
Aquests convenis normalitzen el que ja estableix la Llei 6/1988 forestal de Catalunya i han de determinar les obligacions de cada part (personal tècnic, subhastes conjuntes, venda de productes de forma conjunta, subministrament de biomassa per als equipaments públics, etcètera), i la forma en què les entitats locals poden reinvertir part dels seus ingressos (fons de millores), per tal que puguin col·laborar en els costos de la gestió, proporcionant continuïtat i seguretat en el treball realitzat a mitjà/llarg termini.
 
Per tant, es fa un pas endavant per a assegurar l’autosuficiència i viabilitat de la gestió forestal sostenible i la millora dels boscos.
 
Així, els objectius del Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, aprovat avui, són:
 
- potenciar la gestió forestal sostenible dels terrenys forestals sota criteris de millores silvícoles, prevenció d'incendis, control de l'erosió, multifuncionalitat i aprofitament dels recursos socioeconòmics de forma sostenible;
 
- crear llocs de treball i aconseguir un reequilibri territorial, fomentant en el medi rural el treball en la gestió del bosc, potenciant la incorporació al mercat laboral d’estrats d’edat de difícil incorporació, i creant un teixit empresarial sostenible a llarg termini;
 
- proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de la fusta del país (generadores de llocs del treball), afavorint la seva sostenibilitat, i potenciant l'ús sostenible i racional dels productes obtinguts de la gestió forestal;
 
- garantir el subministrament local de biomassa (estella de fusta sense altre aprofitament) com a combustible als diferents equipaments consumidors, millorant el balanç de carboni;
 
- i afavorir l’economia de les administracions locals, gestionant els seus recursos forestals de forma conjunta amb forests de la Generalitat, realitzant associacions a diferents nivells (vendes conjuntes, gestió unificada, etcètera), aprofitant al màxim els recursos públics, els coneixements dels tècnics de l'Administració, i simplificant tràmits administratius.
 
 

1  

Fitxers adjunts

f1

f1
JPG | 636

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined