Les entitats de pacients del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya presenten un model d'autoavaluació de la qualitat en la gestió

query_builder   18 març 2015 13:54

event_note Nota de premsa

Les entitats de pacients del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya presenten un model d'autoavaluació de la qualitat en la gestió

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) ha presentat avui el projecte AVENÇ, una guia d’autoavaluació per a la millora de la qualitat en la gestió de les entitats de pacients de Catalunya. La directora d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Roser Vallès, ha inaugurat l’acte en què han participat més de 80 entitats de pacients.
 
La variabilitat dels models de gestió de les entitats al nostre país, així com també els sistemes de finançament i el diferent grau de professionalització de les entitats fan que un dels reptes que tenen actualment les entitats de pacients és precisament implementar noves formes de gestió que facin sostenibles les diferents tipologies d’entitats. Amb aquest objectiu neix el projecte AVENÇ, que s’emmarca en el Pla estratègic de la participació dels pacients en el sistema sanitari de Catalunya 2013-2016 i que té una línia estratègica específica de “Millora de la gestió de les organitzacions”.
 
El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, mitjançant un consell tècnic integrat per onze entitats de pacients i experts en qualitat del CatSalut, ha treballat al llarg de l’últim any per analitzar quina és la situació del sector i definir una eina que es concreta en una guia d’autoavaluació per a les entitats de pacients.
 
En paraules de Roser Vallès, “Una de les característiques més importants d’aquesta iniciativa és que és aplicable a tot tipus d’organització: associacions federacions i fundacions, grans i petites, professionalitzades o no tant, que és realista i està adaptada al nostre entorn”.
 
 La directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera, i  la presidenta de l’Associació GAMIS, Júlia Górriz, ambdues membres del CCPC, han presentat aquesta guia i n’han destacat els beneficis per a les entitats. “La nostra entitat és petita i tots actuem com a voluntaris. L’autoavaluació ens ha permès fer un procés de reflexió que ens ha ajudat a definir prioritats i introduir aspectes de millora, com per exemple, disposar d’un horari fix per atendre les nostres sòcies o concretar un pla estratègic per a un període determinat”, ha declarat Júlia Górriz.
 
La guia d’autoavaluació es desglossa en 25 criteris agrupats en 5 àrees de treball que contenen un total de 125 indicadors qualitatius. Cada criteri es desplega en 5 indicadors d’elecció múltiple que segueixen una lògica progressiva.
 
A partir d’aquest mes s’inicia una prova pilot que es complementarà amb sessions de formació a tots els territoris per tal de facilitar el procés d’autoavaluació de les entitats. Alhora, el CCPC inicia un servei de mentoria, d’acompanyament a les entitats en aquest procés. “Entitats com la nostra, que ja treballem amb criteris específics de gestió amb qualitat, ens oferim a acompanyar les entitats que s’inicien. Aquest és un valor inherent al mateix CCPC, compartir bones pràctiques i coneixement per avançar cap a un sector associatiu fort i excel·lent”, ha declarat Rosa Masriera.
La presentació del projecte AVENÇ és un pas més en el camí de la construcció d’un sector associatiu que representa de la veu dels pacients a Catalunya.
 
El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
 
El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya es va crear l’octubre de l’any 2012. Es tracta d’un òrgan permanent de consulta i participació dels representants dels pacients del sistema català de salut. La finalitat és donar veu directa als pacients i possibilitar la seva participació en l’elaboració de les polítiques de salut. Es tracta, en definitiva, d’una iniciativa innovadora de col·laboració entre pacients i Administració, en un exercici de transparència i coresponsabilitat mútua.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined