Els radioaficionats catalans col·laboraran amb la Generalitat per garantir les comunicacions en casos d'emergència

query_builder   7 maig 2015 11:06

event_note Nota de premsa

Els radioaficionats catalans col·laboraran amb la Generalitat per garantir les comunicacions en casos d'emergència

  • Les principals associacions catalanes de radioaficionats signen un conveni amb els departaments d’Interior i d’Empresa i Ocupació per posar la seva xarxa d’estacions i persones a disposició dels cossos d’emergència en cas d’afectació significativa dels serveis de telecomunicacions del país
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments d’Interior i d’Empresa i Ocupació, ha signat un conveni de col·laboració amb les tres principals associacions catalanes de radioaficionats pel qual es regula poder posar a disposició dels cossos d’emergència el col·lectiu de radioaficionats com a mesura de contingència en casos d’afectació dels serveis de telecomunicacions del país.
 
Per part de la Generalitat han signat el conveni els secretaris generals dels departaments d’Interior, Josep Martínez, i d’Empresa i Ocupació, Xavier Gibert; i per part dels radioaficionats, els representants del Consell Territorial de la Unió de Radioaficionados Españoles (URE) a Catalunya, Enric Monzó, de la Federació Catalana de Radioaficionats, Miguel Ángel Sáez, i de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, Joan Olesti.
 
El conveni signat té per objecte la col·laboració entre el Departament d’Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC); el Departament d’Empresa i Ocupació, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI), i les principals associacions de radioaficionats catalanes per tal de comptar amb una xarxa d’estacions i de persones radioaficionades que puguin posar-se a disposició de la DGPC en aquelles situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques que puguin fer caure les xarxes de telecomunicacions de Catalunya, en especial la telefonia i la xarxa RESCAT (la xarxa de radiotelecomunicacions d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya).
 
Cal tenir en compte que tot i els avenços en la implantació a Catalunya de les xarxes digitals de telecomunicació i especialment de la xarxa RESCAT, la importància de l’activitat de les persones radioaficionades a l’hora de donar suport i col·laborar en la transmissió d’informació en situacions d’emergència o de desastres ha estat fins i tot reconeguda per la Unió Internacional de Telecomunicacions. Aquest paper pot ser especialment destacat a Catalunya, on el col·lectiu de radioaficionats és una estructura molt ben organitzada, amb  gran penetració arreu del territori i amb experiència prèvia en la col·laboració amb les administracions públiques.
 
D’acord amb el que estableix el conveni, la DGPC es compromet, entre d’altres, a elaborar els protocols a seguir en cas d’activació dels radioaficionats amb la col·laboració de la DGTSI i les associacions signants; mobilitzar els radioaficionats quan ho consideri necessari; i donar formació als radioaficionats associats sobre els plans de protecció civil i el funcionament del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), entre d’altres.
 
Per la seva banda, la DGTSI es compromet a dinamitzar i promocionar l’activitat dels radioaficionats a Catalunya; participar en l’elaboració dels protocols d’actuació en cas d’activació per part de la DGPC; i garantir l’accessibilitat de les dades relatives a l’autorització de radioaficionat a la DGPC tot vetllant per fer efectius els drets a la protecció de les dades de les persones afectades, entre d’altres.

Finalment, les associacions signants es comprometen a divulgar aquest conveni entre els seus associats; identificar i facilitar a la DGTSI les dades d’aquells associats majors d’edat que tinguin voluntat de col·laborar  amb les administracions públiques en les situacions d’emergència que preveu el conveni; i activar els associats a petició de la DGPC i d’acord amb el protocol d’actuació elaborat entre totes les parts, entre d’altres.
 
El conveni signat té una vigència de dos anys prorrogable a dos anys més, i preveu que altres associacions de radioaficionats que així ho sol·licitin puguin adherir-s’hi, sempre que siguin representatives del col·lectiu i que la Generalitat ho consideri adient.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined