Protecció Civil de la Generalitat presenta a Girona les directrius sobre les activitats i actuacions dels voluntaris de protecció civil municipals

query_builder   9 maig 2015 15:22

event_note Nota de premsa

Protecció Civil de la Generalitat presenta a Girona les directrius sobre les activitats i actuacions dels voluntaris de protecció civil municipals

El director general de Protecció Civil de la Generalitat, Jordi Aurich, ha presentat aquest matí a la Casa de Cultura de Girona les directrius tècniques sobre les activitats i actuacions concretes que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil municipal de Catalunya. La sessió s’ha adreçat als ajuntaments i a les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) registrades; i també hi han estat presents membres del cos d’Agents Rurals.
 
El director general Jordi Aurich ha presentat la sessió i ha explicat l’estratègia encetada l’any 2013 per impulsar el voluntariat de protecció civil com una de les tres peces del sistema de protecció civil a Catalunya (conjuntament a les administracions públiques i els serveis d’autoprotecció) alhora que es treballa en la seva ordenació, homogeneïtzació i coordinació. A la sessió d’avui hi han assistit voluntaris de quinze AVPC i un representant del Consell Comarcal de Baix Empordà.
 
També ha participat a la jornada el responsable dels Serveis Territorials de Protecció Civil a Girona, Antoni Güell, que ha exposat les directrius tècniques sobre les activitats i actuacions concretes que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil municipal de Catalunya. A més, s’ha destacat la importància de completar el procés de registre especial de les AVPC al Departament d’Interior per complir amb la normativa vigent des de l’any 2001.
 
Les directrius sobre les activitats i actuacions concretes que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil municipal de Catalunya es van publicar el passat divendres 17 d’abril al web de Protecció Civil. Podeu consultar el document al web d’Interior (http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/). Enllaç al document de funcions dels voluntaris de Protecció Civil
El document és el resultat del treball dels responsables de Protecció Civil de la Generalitat conjuntament amb el grup de treball de voluntaris de protecció civil de Catalunya i amb representats dels cossos d’emergència, i ha estat informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Aquest treball ordena, regula i reforça la coordinació del voluntariat de protecció civil de Catalunya a través de les seves associacions.
 
El Reglament de les AVPC publicat l’any 2001 (Decret 27/2001) desenvolupa aquest dret de col·laboració fixant la dependència i actuació municipal i la vinculació als plans de protecció civil municipal. El Reglament estableix de forma genèrica que les funcions pròpies de les AVPC són la prevenció, la sensibilització envers els riscos, les activitats formatives i divulgatives i les tasques de suport a la planificació de protecció civil municipal. El Reglament, però, no especifica els aspectes operatius, malgrat sí estableix que en l’exercici de les funcions les AVPC han de seguir les línies d’actuació fixades per Protecció Civil de la Generalitat.
 
Per això, Protecció Civil de la Generalitat ha concretat quines són les actuacions operatives pròpies de les AVPC i ha establert com a pròpies i prioritàries les logístiques, és a dir, l’atenció directa a la població afectada per un risc greu o emergència. En un segon nivell s’han detallat les actuacions logístiques de caràcter complementari i supeditades a formació específica. Finalment, també s’ha previst que les AVPC puguin desenvolupar funcions de caràcter preventiu en l’àmbit del recolzament als grups d’ordre, sanitari i intervenció (extinció d’incendis i salvament), condicionat a disposar de la formació específica i al comandament de l’operatiu de referència en cada cas.
 
La proposta detallada d’actuacions de les AVPC respon a les necessitats concretes derivades del sistema de protecció civil a Catalunya. Un sistema propi i que no es pot extrapolar a d’altres del nostre entorn, tant pel que fa a les competències pròpies com als recursos i organitzacions existents. Per això, les actuacions detalles pel voluntariat de protecció civil són pròpies i no sempre es podran extrapolar a altres realitats.
 
Fins que aquestes directrius tècniques no tinguin rang normatiu com a desplegament del Reglament, Protecció Civil de la Generalitat ha encetat un procés per a la seva difusió amb sessions com la d’avui a Girona. Aquesta ha estat la segona de les jornades que s’estan fent arreu del territori. La primera d’elles es va fer fa uns dies a la Catalunya Central i la darrera se celebrarà al Barcelona a principis de juny.
 

1  

Imatges

Sessió funcions AVPC a Girona

Sessió funcions AVPC a Girona 137

undefined
undefined
undefined
undefined