Govern

El Govern acorda flexibilitzar la contenció de plantilles i les limitacions en els nomenaments i les contractacions de personal temporal

L'acord, que no suposa cap increment de despesa, s'emmarca en el Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

query_builder   12 maig 2015 14:12

event_note Nota de premsa

El Govern acorda flexibilitzar la contenció de plantilles i les limitacions en els nomenaments i les contractacions de personal temporal

L'acord, que no suposa cap increment de despesa, s'emmarca en el Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

 
  • La flexibilització de les limitacions és possible gràcies a la millora progressiva de la situació econòmica general, que permet reequilibrar i donar una millor cobertura a les necessitats de personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, tot contenint el nivell de despesa
 
  • Preveu no amortitzar els llocs vacants per jubilació, permet contractar personal interí quan no sigui possible cobrir un lloc de treball indispensable amb personal intern i amplia els col·lectius considerats prioritaris a l’hora de cobrir els llocs de treball vacants
 
  • L’acord, que no suposa cap increment de despesa, s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i en l’acord de Govern per impulsar la professionalització, l’avaluació del compliment i el retiment de comptes
 
El Govern ha aprovat flexibilitzar la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. La mesura és possible gràcies a la millora progressiva de la situació econòmica general, que permet introduir mecanismes per a una gestió dels recursos humans i una tecnificació de les plantilles més eficaç i eficient, imprescindibles per prestar uns serveis públics de qualitat. L’acord no suposa en cap cas un increment de la despesa.
 
La mesura s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i en la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015, que preveu un nou entorn econòmic que apunta cap a una millora progressiva de la situació general.
 
Entre les millores més rellevants, s’amplien els supòsits d’excepció a les limitacions de nomenaments i contractacions temporals i s’amplien també els considerats prioritaris. Així, a més dels llocs de treball actuals adscrits als serveis públics essencials (serveis finalistes i de seguretat i protecció civil), o llocs de treball per garantir el funcionament adequat dels serveis, també seran prioritaris els llocs de treball vacants següents:
 
-       Llocs de treball de col·lectius específics que es considerin prioritaris per garantir el funcionament adequat dels serveis, pel nombre reduït d’efectius, la ubicació territorial o les especificitats funcionals de la seva ocupació (enginyers, arquitectes...).
 
-       Llocs adscrits als serveis de prevenció de riscos laborals.
 
-       Òrgans o unitats de coordinació i anàlisi de polítiques públiques.
 
-       Llocs amb funcions exclusivament jurídiques, econòmiques, de fiscalització o d’inspecció i d’atenció directa al públic.
 
-       Llocs de treball reservats a la integració laboral de persones discapacitades.
 
També preveu no amortitzar els llocs vacants per jubilació, i permet la contractació de personal interí quan no sigui possible cobrir un lloc de treball indispensable amb personal intern.
 
En relació amb la contenció de plantilles i les limitacions als nomenaments i contractacions de personal, l’acord també amplia les cobertures directes en substitucions, jubilacions i programes amb finançament extern al sector públic, als serveis públics acadèmics i al personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes.
 
L’acord aprovat substitueix el de 23 de desembre de 2013, que establia la contenció de plantilles i les limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal.
 
undefined
undefined
undefined
undefined