Agricultura destina 8.900.000 euros a la promoció de les assegurances agràries

query_builder   12 maig 2015 14:32

event_note Nota de premsa

Agricultura destina 8.900.000 euros a la promoció de les assegurances agràries

 
Aquestes assegurances són vitals per a afrontar situacions adverses com l’actual episodi de sequera
 
Un 65% de les zones cerealístiques afectades hi estan acollides
 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat, avui, l’Ordre per la qual s’aprova les bases reguladores dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries, i es convoca els corresponents a l’any 2015.
 
Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins del sistema d’assegurances agràries, etcètera), estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l’Ordre avui publicada.
 
Els ajuts que es concedeixen per part del DAAM consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què és un percentatge sobre la prima comercial de la pòlissa.
 
En aquesta convocatòria es manté els criteris de les anteriors i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.
 
Els percentatges d’ajut s’han hagut d’adaptar a les variacions introduïdes per ENESA en el Pla d’assegurances agràries 2015, així com al pressupost disponible del DAAM. En aquest sentit, aquests percentatges per a les línies on la subvenció del DAAM es calcula sobre la subvenció d’ENESA, i segons el grup de subvenció, són:
 
GRUP
PRINCIPALS LÍNIES D’ASSEGURANÇA INCLOSES EN EL GRUP DE SUBVENCIÓ
I
Assegurances ramaderes.
II
Mòdul P d’assegurances de fruiters, cirera i explotacions forestals, entre altres.
III
Resta de mòduls d’assegurances de fruiters, cirera i explotacions  forestals, i mòdul P d’assegurances de conreus farratgers i agroenergètics, d’olivera i de cítrics, entre altres.
IV
Assegurances d’aqüicultura, resta de mòduls d’assegurances de conreus farratgers, agroenergètics i de cítrics, i mòdul P d’assegurances d’horta, de flor, planta ornamental i vivers, herbacis extensius, conreus industrials, vinya i fruita seca, entre altres.
V
Assegurança d’apicultura i resta de mòduls d’assegurances d’horta, de flor, planta ornamental i vivers, herbacis extensius, conreus industrials, vinya, fruita seca i olivera, entre altres.
VI
Assegurança de compensació per pèrdua de pastures.
 
 
En el seu conjunt, les administracions cobreixen el 49,84% dels costos de les primes mentre que els assegurats suporten el 50,16%. En el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts en l’explotació, es mantenen respecte 2014 els percentatges de subvenció incrementats per a les explotacions que disposen de contenidors refrigerats o congeladors. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.
 
Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2014, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances del Pla 2015 es realitzarà mitjançant dues Ordres: la primera, que és la publicada avui, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins el dia 31 d’octubre de 2015; i durant el mes de novembre d’enguany es preveu publicar una segona Ordre de convocatòria per a les pòlisses del Pla 2015 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2015.
 
Finalment, cal recordar que pel que fa a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, la convocatòria vigent és la que es va aprovar amb l’Ordre AAM/327/2014, de 30 d’octubre, que es va publicar el passat 12 de novembre de 2014 i que, per tant, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades abans del 30 de setembre de 2015 està obert des del 13 de novembre de 2014.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 
undefined
undefined
undefined
undefined