Ocupació

El Servei d'Ocupació de Catalunya aprova dos nous programes de polítiques d'ocupació amb un pressupost de més de 17 milions d'euros

Un dels projectes va destinat a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció, en col·laboració amb administracions locals

query_builder   14 maig 2015 15:04

event_note Nota de premsa

Ocupació

El Servei d'Ocupació de Catalunya aprova dos nous programes de polítiques d'ocupació amb un pressupost de més de 17 milions d'euros

Un dels projectes va destinat a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció, en col·laboració amb administracions locals

Els programes són “Treball i Formació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció en col·laboració amb administracions locals”, i “Accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació”
 
Dijous, 14 de maig de 2015.— La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha aprovat avui a la reunió del Consell de Direcció del SOC dos nous programes de polítiques actives d’ocupació de 2015, que compten amb un pressupost previst de més de 17 milions d’euros.
 
Els dos programes que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha aprovat són  “Treball i Formació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció en col·laboració amb administracions locals”, amb 10.890.000 d’euros previstos, i “Accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació”, amb 6.241.000 d’euros pressupostats.
 
“Treball i Formació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció en col·laboració amb administracions locals”
 
El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), preveu destinar 10.890.000 euros al programa Treball i Formació que formarà i inserirà unes 1.340 persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) en col·laboració amb les administracions locals.
 
Aquesta iniciativa combina l’experiència professional i la formació de cara a millorar l’ocupabilitat de les persones que reben aquesta renda ja que l’objectiu del programa de la RMI és la inserció laboral de les persones.
 
Aquests ajuts formen part d’un conjunt de polítiques actives que busquen incrementar la contractació d’aturats augmentant la qualificació d’aquestes persones, fet que impulsa la seva ocupabilitat i, com a conseqüència, les possibilitats de trobar feina.
   
En concret, aquest programa es dirigeix a persones en atur beneficiàries de la RMI amb preferència les dones amb càrregues familiars, joves de 18 a 30 anys, persones de més de 40 anys, i les persones que estiguin a punt d’esgotar el període màxim de cobrament de la prestació (60 mesos). 
 
Les entitats beneficiàries de les subvencions que desenvoluparan aquests accions són els ajuntaments i els consells comarcals, o bé els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, que en depenguin o hi estiguin vinculats..
 
El programa, que combina l’experiència professional i la formació de cara a millorar l’ocupabilitat i facilitar-les la inserció laboral després d’un període llarg d’inactivitat, estableix dos tipus d’accions:
 
- Accions d’experiència laboral: S’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social. El SOC finançarà el salari màxim dels beneficiaris, un màxim de 850 euros mensuals més dues pagues extraordinàries i les despeses de cotització empresarial a la Seguretat Social. El finançament del salari s’aplicarà durant els sis mesos de contracte per la jornada completa establerta al conveni col·lectiu aplicat per l’entitat que contracta la persona beneficiària
 
- Accions formatives: S’adrecen al desenvolupament d’una activitat formativa ocupacional, obligatòria per a tots els participants de les accions d’experiència laboral. La formació, que ha de ser impartida durant el contracte de treball i dins l’horari laboral, ha de tenir una durada mínima de 20 hores i un màxim de 30.
 
Les oficines de treball realitzaran una entrevista per determinar un primer diagnòstic de les persones i derivaran les persones preseleccionades a l’entitat beneficiària. Aquesta farà la selecció definitiva tenint en compte els llocs de treball a ocupar i la formació objecte del programa.
 
“Accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació”
El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), destina 6.241.000 euros a la nova convocatòria d’ajuts per a realitzar accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació que beneficiarà un mínim de 18.900 persones en situació d’atur.
 
La Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació s’articula des de dos nivells diferenciats i complementaris. Un primer nivell d’informació i assessorament que es porta a terme mitjançant la xarxa d’Oficines de Treball i un segon nivell d’orientació més especialitzat que es duu a terme en col·laboració amb entitats públiques i privades.
 
Les accions a desenvolupar buscaran la millora de les competències personals i l'adquisició d'eines i estratègies per aconseguir un lloc de treball, amb l’objectiu general d’incrementar les possibilitats d'inserció dels demandants de feina.
 
Així, s’incidirà, entre d’altres, en aspectes com: la informació sobre el mercat de treball i les vies d’accés al mateix; la definició d'objectius en la cerca de feina; la redacció de cartes de presentació i currículum vitae; les tècniques per afrontar una entrevista de selecció o una prova psicotècnica, o la gestió del temps
 
Partint d’una diagnosi inicial per part de l’Oficina de Treball, el programa d’orientació que rep l’aturat passa per diferents fases:
 
1-    Anàlisi de l’ocupabilitat a través de conèixer les motivacions i interessos i el mercat de treball i ocupacions.
2-    Competències clau per a l’ocupabilitat, on s’analitzarà el context laboral i s’identificaran les competències base i transversals.
3-    Recerca de feina a través de canals, eines, processos de selecció autoocupació i l’ús d’eines informàtiques.
4-    Desenvolupament competencial i programació i seguiment de pràctiques laborals.
 
 
69 Oficines de Treball per tot el territori
 
Aquesta iniciativa se suma a la xarxa de 69 Oficines de Treball del SOC repartides per tot Catalunya: la porta d’entrada als serveis que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya, tant per a les persones com per a les empreses, en tot el territori
 
Aquestes oficines centren la seva activitat en la gestió de la demanda d’ocupació i el servei d’informació i orientació tant a les persones treballadores en situació d’atur, com aquelles persones en actiu que vulguin millorar la seva ocupabilitat. També es tracten tots els aspectes relacionats amb la intermediació laboral amb les empreses.
 
Des de l’any 2012, les oficines de treball porten a terme el Qüestionari de factors d’ocupació que té com a objectiu conèixer quins són els factors que estan dificultant l’accés al mercat laboral de les persones en situació d’atur, orientar-les i dissenyar amb elles mateixes itineraris que donin resposta a aquests factors per millorar la seva situació en el mercat laboral
 
En aquest sentit i després del qüestionari, les oficines ofereixen un servei d’assessorament i orientació de primer nivell. Aquest servei té com a objectiu que la persona conegui els diferents serveis o programes que el SOC li pot oferir per treballar els aspectes de la seva ocupació on s’hagin detectat mancances, oferir una visió de la situació del mercat laboral i les ocupacions, treballar els diferents aspectes de la recerca de feina i subratllar la importància de la formació, per tal d’aconseguir definir el seu objectiu professional.
undefined
undefined
undefined
undefined