La fertilització en cobertora, una estratègia essencial per a optimitzar rendiments i reduir costos

query_builder   15 maig 2015 08:28

event_note Nota de premsa

La fertilització en cobertora, una estratègia essencial per a optimitzar rendiments i reduir costos

 
 
La combinació de fertilitzants orgànics en fons i adobs químics en cobertora és l’estratègia ideal per tal d’optimitzar els rendiments en blat de moro
 
 
La fertilització, tant mineral com orgànica, és una de les principals despeses en el dia a dia de les explotacions agrícoles, de tal manera que pot arribar fins al 30% dels costos directes en el cas, per exemple, del blat de moro en regadiu. No obstant això, no es tracta de despeses fixes sinó que l’agricultor té la possibilitat d’ajustar-les i fins i tot reduir-les en un percentatge elevat si planifica una fertilització fraccionada i combina fertilització orgànica i mineral.
 
Un cop entrats en el segon any del projecte LIFE+ ‘Futur Agrari’ en els regadius del canal Algerri-Balaguer, les enquestes i el treball d’assessorament efectuats als agricultors de la zona permeten entreveure quins punts de millora es detecten en les explotacions agràries col·laboradores, entre els quals destaquen la dosi, el moment d’aplicació, i la maquinària utilitzada.
 
El nitrogen és un dels nutrients en què s’hi posa més atenció i és, alhora, un dels elements amb què hi ha més marge de millora, ja sigui per tal que el cultiu l’aprofiti millor com per a reduir-ne la despesa. Així, optimitzar la fertilització nitrogenada ha de ser un dels objectius prioritaris per a mirar de reduir el 30% dels costos esmentat i passa per aprofitar al màxim el nitrogen que s’aplica al cultiu.
 
Una de les tasques en què hi ha un marge de millora més gran, quant a l’eficiència de la utilització del nitrogen per als cultius, és l’adobatge en cobertora, principalment perquè una sola aplicació abans de la sembra té una major probabilitat d’incrementar les pèrdues d’aquest nutrient ja sigui per rentat cap a les aigües o per volatilització cap a l’atmosfera.
 
És encara massa comú trobar finques agrícoles en què tota la fertilització s’aplica abans de la sembra dels cereals. I arran de les dades recollides en les enquestes dels agricultors que col·laboren en el projecte, s’observa una tendència de millors rendiments en blat de moro en aquelles parcel·les en què es combina adobs orgànics abans de la sembra amb adob mineral aplicat en cobertora. Aquesta combinació entre adob orgànic i adob mineral és encara més interessant des d’un punt de vista econòmic atès que l’aplicació raonada de dejeccions ramaderes en fons ajuda a reduir les despeses considerablement. Els assajos experimentals en fertilització corroboren aquesta estratègia com la millor alternativa per a compaginar rendiments, benefici econòmic i medi ambient.
 
Una de les dades més preocupants trobades arran de les enquestes i els assessoraments durant el primer any de projecte és que el 30% de les finques no aplica l’adob mitjançant el sistema de reg malgrat disposar de sistemes per aspersió o pivot. Tot i que sense cap fonament, entre els motius principals destaca el “presumpte” deteriorament de les canonades a causa de l’adob utilitzat. I val a dir que invertir aquesta tendència ajudaria a incrementar l’eficiència de l’adobatge aplicat en un percentatge important.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 
undefined
undefined
undefined
undefined