El Departament d'Agricultura farà efectiu, de forma immediata, el pagament dels ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal corresponents a l'exercici 2013

query_builder   18 maig 2015 11:32

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura farà efectiu, de forma immediata, el pagament dels ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal corresponents a l'exercici 2013

 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té previst abonar a partir de demà, 19 de maig, els pagaments dels ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) corresponents a la convocatòria de l’any 2013, que es realitzen amb càrrec al pressupost de 2014, per un import total d’1.731.249,64 €, i que beneficiaran a un total de 92 ADV.
 
L’objectiu general dels ajuts que es preveu efectuar a les ADV és la millora en la prevenció, el control i la lluita contra les plagues i malalties dels vegetals que s’efectuen en col·laboració amb aquestes entitats. Les accions que s’hi contemplen inclouen tant les actuacions d’assistència tècnica per a la gestió integrada de plagues (GIP) com la prevenció i lluita contra aquelles plagues, malalties i males herbes considerades d’actuació prioritària pel DAAM. 
 
Com a novetat respecte a convocatòries d’anys anteriors, els ajuts que s’abonaran ara ho són també per a la creació d’un complement econòmic per la col·laboració de les ADV en la gestió de xarxes de vigilància de patògens de quarantena i altres comuns d’especial interès, amb la finalitat de potenciar la lluita col·lectiva contra determinades plagues. D’altra banda, cal destacar també que s’ha creat un complement per a aquelles entitats que han assessorat en finques demostratives destinades a la implantació de la Gestió Integrada de Plagues. Així, ambdós complements són universals i s’hi han pogut adherir les ADV que ho han desitjat.
 
Les ajudes a les ADV són una de les prioritats de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DAAM en matèria de sanitat vegetal. L’especialització tècnica que requereix la sanitat vegetal necessita de profunds coneixements tècnics i d’experiència contrastada, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp. En aquest sentit, les ADV permeten un acostament als problemes reals dels conreus i una gestió directa a nivell d’explotació que, en col·laboració amb el Departament, afavoreixen les relacions entre els agricultors i l’Administració.
 
Les ADV suposen una peça clau per al Servei de Sanitat Vegetal del DAAM, en el desenvolupament coordinat de les campanyes de prevenció i lluita contra les plagues, les malalties i les males herbes que més preocupen els nostres agricultors. Així mateix, faciliten la implementació de noves tècniques alternatives a l’ús dels plaguicides convencionals, com són el sistema de la confusió sexual amb feromones, el de la captura massiva amb trampes i atraients diversos, la introducció d’insectes depredadors i parasitoids, etcètera. A més, aquest esdevé un àmbit d’actuació d’importància cabdal en aquests moments, a causa de la retirada de gran nombre de productes fitosanitaris per part de la Unió Europea (UE) i atesa la publicació de la Directiva 2009/128/CE, d’ús de sostenible dels productes fitosanitaris.
 
En aquesta línia, els objectius de la Directiva 2009/128/CE, la qual estableix el marc de l’actuació comunitària per a aconseguir un ús sostenible dels plaguicides i que conté previsions com la correcta adaptació de les explotacions a la Gestió Integrada de Plagues (GIP), fa que la figura de les ADV, amb el seu personal tècnic altament qualificat i especialitzat, esdevingui un model absolutament necessari per a garantir el correcte desenvolupament i assessorament en matèria de sanitat a les explotacions agrícoles.
 
Les ADV van ser regulades per la Generalitat de Catalunya l’any 1983, amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per a lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball tècnic en l’àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les persones agricultores. Des dels seus inicis, les ADV han estat una eina molt important en la lluita contra les plagues, malalties i males herbes habituals, i han suposat també un suport molt rellevant per a la prevenció i lluita en relació a aquelles noves plagues i malalties, especialment perilloses, contra les quals s’ha establert mesures obligatòries per a evitar la seva introducció i propagació. En aquest sentit, recentment s’ha publicat el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal, en el que es pretén crear el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya, on s’establirà el règim jurídic de les ADV. En el Capítol 5 d’aquest mateix Decret, s’especifica els requisits i obligacions per al reconeixement de les ADV.
 
Amb aquest pagament d’ara només restaran pendents de pagament els ajuts certificats corresponents a la convocatòria de l’any 2014 que s’han tramitat amb càrrec al pressupost de 2015, els quals es mirarà de fer efectius tan aviat com les disponibilitats de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya així ho permetin. En qualsevol cas, cal destacar l’esforç que fa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a mantenir anualment els imports d’aquests ajuts, la qual cosa referma el compromís esmentat amb les ADV, esforç que es constata pel fet que el pressupost que s’hi destina prové íntegrament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sense cofinançament de cap tipus.
 
Per a la convocatòria dels ajuts de l’any 2015, el passat  18 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoca els corresponents al període 2014-2015.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
undefined
undefined
undefined
undefined